Politifullmektig Anja Perminov Stenersen ved Romerike politidistrikt bekrefter overfor BT at Warloe er tiltalt etter straffelovens paragraf 162, 1. ledd, samt brudd på legemiddelloven. Blir Warloe dømt, kan han i verste fall få fengselsstraff.

I praksis betyr dette at politiet opprettholder den siktelsen Warloe nektet å akseptere da det var snakk om at han i sommer skulle ta en såkalt tilståelsesdom i Bergen.

Nå må Warloe gjennom en offentlig straffesak i Oslo tingrett. Når saken kommer opp er ennå ikke avklart.

- Vi oversender saken til retten når bevisoppgaven er klar en av de første dagene, sier politifullmektig Stenersen. Fra Oslo tingrett fikk BT i går vite at saken da mest sannsynlig vil komme opp i løpet av januar eller februar.

Taus Warloe

Henning Warloe viste til sin forsvarer, Erling O. Lyngtveit, da BT konfronterte ham med tiltalen.

- Verken Warloe eller jeg er informert om at det er tatt ut tiltale. Derfor kan jeg heller ikke kommentere innholdet, sier Lyngtveit.

- Hadde dere regnet med at politiet opprettholdt påstanden om at Warloe også skal ha ervervet den narkotikaen han har misbrukt?

- Da saken ble oversendt Bergen tingrett til behandling som en tilståelsesdom, erkjente Warloe bruk av narkotika ved noen anledninger i løpet av en fireårsperiode. Siktelsen omhandlet imidlertid også erverv. Anskaffelse av narkotika har Henning Warloe aldri erkjent. Han sier at han aldri har kjøpt narkotiske stoffer. Følgelig ba vi Romerike politidistrikt om at de leste sakspapirene bedre, og sa nei til tilståelsesdom. Det må bli mitt svar på spørsmålet, så lenge jeg ikke har sett noen tiltale, sier Lyngtveit.

Ved en eventuell tilståelsesdom for bruk og ervervelse av narkotika, la påtalemyndigheten ned påstand om 10.000 kroner i bot og 18 dagers betinget fengsel. Det innebar en strafferabatt hvis Warloe tilsto alt i siktelsen. Nå er tiltalen identisk. Men det er grunn til å tro at politiet vil be om strengere straff.

Inhabilitetsinnsigelse

Henning Warloe har i løpet av saken også kommet med inhabilitetsinnsigelser mot politijuristen som opprinnelig utformet siktelsen, politiadvokat Bjørn Pettersen ved Romerike politidistrikt. Warloe begrunnet det med at Pettersen skal ha sagt at Warloe som stortingspolitiker burde vite hva som er rett og galt.

- Som stortingspolitiker føler jeg at jeg blir ekstra straffet fordi Stortinget ikke har bevilget nok penger til politiet. Derfor ba jeg om en habilitetsvurdering av den aktuelle politiadvokaten, sa Warloe til BT 31. august i år.

Bjørn Pettersen sier at han ikke betrakter seg som inhabil, men lot for sikkerhets skyld en annen jurist gjennomgå saken og ta ut tiltale.