— Jeg er svært skuffet og jeg opplever at dommen er i sterk strid med hva jeg mener er det korrekte handlingsforløpet, sier Warloe i en pressemelding sendt fra PR- og kriserådgiver Jarle Aabø.

— Jeg må nå finlese rettens kjennelse sammen med min advokat før vi eventuelt tar stilling til en anke, heter det videre i pressemeldingen.

Prøvetid på to år

Onsdag ettermiddag ble dommen avsagt. Fengselsstraffen er betinget med en prøvetid på to år. Det betyr at Warloe slipper å sone hvis han ikke begår nye straffbare handlinger i prøvetiden. Han må også betale saksomkostninger på 2000 kroner.

Mandag startet rettssaken mot Warloe i Oslo tingrett. Der innrømmet stortingsrepresentanten sporadisk bruk av narkotiske stoffer, men han nekte for å ha betalt for stoffet.

Han erklærte derfor delvis straffskyld da rettssaken mot ham ble innledet mandag morgen.

Warloe var enig i at han skulle straffes for brudd på Legemiddelloven. Men han nektet for brudd på narkotikalovgivningen ved å ha skaffet seg stoff ulovlig.

Bruk på Ibiza foreldet

I dommen heter det at Warloe brukte narkotika første gang på en sommerferie på Ibiza i 2008. Han brukte ecstasy tre-fire ganger i løpet av ferien. Deretter gikk det to år før han igjen brukte stoff, på en privat fest i 2010.

Fra sommeren 2011 til han ble pågrepet 3. mars 2012 brukte han amfetamin og GHB flere ganger, tidvis så ofte som annenhver uke, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Retten mente bruken fra 2008 til 2010 var foreldet. Dermed er det narkotikabruken fra sommeren 2011 til mars 2012 som Warloe straffes for.

Forsvarer Erling O. Lyngtveit mente Warloe ikke hadde brutt narkotikaparagrafen i Straffelovens 162, første ledd.

Men han fikk ikke medhold. Etter en helhetsvurdering mener retten at ervervene av amfetamin og GHB i perioden sommeren 2011 til mars 2012 ikke kan anses som en mindre betydelig overtredelse, og at det er riktig å straffe Warloe for overtredelse av Straffelovens paragraf 162, første ledd.

- Høyt ansett stilling

Politifullmektig Anja Perminov Stenersen la i retten ned påstand om betinget fengsel i 26 dager samt en bot på 10.000 kroner i sin prosedyre, og gikk kort gjennom forhold hun mener taler for en strengere straff.

— Han har hatt en høyt ansett stilling i den lovgivende makt, og nytt stor tillit i folket. Det må stilles strengere krav til stortingsrepresentanter, sa Stenersen.

- Bør ikke straffes strengere

Warloes forsvarer, advokat Erling O. Lyngtveit, mente det ikke finnes rettslig grunnlag for å hevde at stortingsrepresentanten har ervervet ulovlige stoffer.

Han reagerte også på at aktor mener Warloe bør straffes strengere enn vanlige borgere fordi han er stortingsrepresentant.

— Ville man ha straffet en advokat eller en dommer strengere enn en annen borger om han brukte narkotika? Langt ifra, sa Lyngtveit.

— Det kunne fått konsekvenser for jobben, men det er noe annet, sa han videre.

- Tragedie for Warloe

Lyngtveit mente betinget fengselsstraff uansett er en for streng reaksjon, og sa at en bot i størrelsesorden 8-10.000 kroner ville være mer passende.

Han la ned påstand om frifinnelse for tiltaleposten som omhandler erverv av narkotika.

Fra før har Warloe erkjent straffeskyld for den andre posten, altså bruk av narkotiske stoffer.

— For Henning Warloe har dette vært en eneste stor tragedie for ham og hans nærmeste, sa forsvareren.

Det har ikke lyktes bt.no å få kontakt med Lyngtveit etter at dommen ble avsagt onsdag.