GUNNAR WIEDERSTRØM

— Det var en så gyselig grønnfarge her. Jeg orket den rett og slett ikke lenger, forklarer finansbyråden. I den stille uken har han iført seg malerhabitt og gjør kontoret sitt vakrere.

Får låne mer

— Slik den økonomiske situasjonen er hadde jeg ikke samvittighet til å bruke profesjonelle håndverkere til jobben, sier Warloe.

— Har du betalt alt selv?

— Malingen betaler kommunen. Men jeg har kjøpt inn bilder, lampe og noen andre møbler for egen regning. Det tar jeg med meg når jeg går av, men det blir lenge til. Kommunens utgifter er 500 kroner.

Den økonomiske situasjonen i kommunen er vanskelig, men den siste uken har brakt kommunen noen gledelige oppmuntringer. Først kom kommunalministeren med ti millioner kroner til omstilling. Denne uken har fylkesmannen gitt kommunen lov til å ta opp lån for 342 millioner kroner.

— Vi er veldig fornøyd. Vi får nå mulighet til å gjøre ting som er helt nødvendig i år og som ikke fører til økte driftsutgifter i kommunen, sier Warloe.

Oppfordrer til dugnad

Byrådet må holde igjen på utgiftene. De første prognosene peker mot et underskudd på 90 millioner kroner. Målet er balanse i driften. Finansbyråden mener kommunen er på rett vei og ser på lånebrevet fra fylkesmannen som en anerkjennelse for den spareplanen byrådet er i ferd med å gjennomføre.

— Jeg oppfatter tillatelsen fra fylkesmannen som en tillitserklæring. Hadde de oppfattet oss som på vei ut for stupet hadde de neppe slakket på tøylene og gitt oss lov til å ta opp de lånene vi ba om å få ta opp.

Blant prosjektene som får penger er:

Fantoft sykehjem

Søreide sykehjem

Mildeheimen sykehjem

Løvåsen sykehjem

IT-investeringer

Nytt byarkiv

Nybygg på følgende skoler: Skeie, Hjellestad, Tertnes, Alvøen, Garnes, Krokeide og Hop.

Vedlikehold Schøtstuene.

PU-Boliger

Inneklimatiltak på skolene

Dusj og toaletter på skolene.

Ny brannbil og ambulanser.

Betyr så finansbyrådens innsats at byrådet skal komme i mål økonomisk ved hjelp av enda mer kronerulling og dugnad?

— Nei, det er ikke aktuelt. Men jeg har utfordret mine kolleger på finansavdelingen til å ta en helg senere, kjøpe noen pils, skru sammen noen Ikea-møbler og male for å gjøre det litt triveligere.

DUGNAD: Henning Warloe har ikke tenkt å satse på dugnad for å redde økonomien til kommunen. Men litt gratisinnsats skader ikke.

Foto: VEGAR WALDE