• Er det virkelig 310 virkedager med god trafikk i året, spør bystyrerepresentant Henning Warloe (H).

— Jeg spør om hvor realistiske tallene rundt byggingen av bybanen kan være, sier bystyrerepresentant Henning Warloe.

Han er sterkt kritisk til beregningene fra kommunen.

— Hvordan har de kommet frem til det tallet 310 virkedager i året? Regner de med god trafikk i julen, påsken, i helgene og om sommeren, spør Warloe, som tror et mer realistisk tall vil være 210 virkedager i året.

— Vi vet at Gaia Trafikk reduserer rutene i seks uker om sommeren. Er det for eksempel tatt med?

Warloe tok opp de samme spørsmålene i et leserinnlegg i Bergens Tidende i 1996.

— Jeg har på følelsen av at de tallene man opererer med er sterkt urealistiske. I 1996 regnet man med at alle vognene skulle kjøres med 90 prosent belegg. Det skjønte alle var helt urealistisk. Nå lurer jeg på om det skjer igjen, sier Warloe.

Bystyrerepresentanten stusser også over at det snakkes om å få banen helt frem til Flesland.

— Det som har vært mest aktuelt, har hele tiden vært å få banen frem til Lagunen i første omgang. Da blir passasjertallene lavere, og det vil ikke bli snakk om det store overskuddet som kom frem i går, sier Warloe som ønsker seg en skikkelig utredning om bybanen.