De siste dagene har hun vært svært opptatt av å sikre at noen tar vare på Henning Warloe i den situasjonen han befinner seg i. Warloe har samarbeidet tett med Monica Mæland i mange år, og byrådslederen i Bergen omtaler ham som en god venn.

— Hvordan har han det nå?

— Jeg synes ikke det er riktig av meg å fortelle hvordan Henning har det. Det må han selv eller advokaten hans svare på.

Streng reaksjon

- Har han i samtalene med deg sagt at han kun har brukt narkotika en gang?

— Hva han har sagt i de samtalene, skal partiledelsen kommentere.

— Sitter dere inne med informasjon om at det er snakk om flere saker og andre ulovligheter, med tanke på at partilederen i praksis har fratatt ham en mulighet for politisk karriere i overskuelig fremtid?

— Utover at dette er en forferdelig sak for ham personlig, vil jeg ikke kommentere det. Skulle det være snakk om annen info man måtte sitte på, så må partiledelsen kommentere dette. Dette er snakk om en svært alvorlig sak. Derfor er det gitt de rådene som er gitt.

- Warloes advokat og partilederen har oppgitt at det er snakk om bruk av narkotika en gang. Da virker reaksjonen om at han ikke skal kunne renomineres som veldig streng?

— Dette er en alvorlig sak i seg selv og det er kun et råd partilederen har gitt. Selve nominasjonen kommer i gang på et senere tidspunkt, og det vil være opp til nominasjonsmøtet i Hordaland Høyre å avgjøre hvem som skal stå på listen til stortingsvalget i 2013.

Ukjent med narko

- Kan det være snakk om å gi Warloe permisjon for den tiden han har igjen på Stortinget?

— Jeg kjenner ikke til at det er aktuelt.

- Har du kjennskap til andre kriminelle forhold som skulle tilsi at denne saken vil vokse?

— Jeg kjenner ikke noe mer til om denne saken enn det som til nå har kommet ut.

- Har du etter at Henning Warloe ble byråd i 2003 vært i møter der dere som høyrepolitikere er blitt advart mot at Warloe skal ha misbrukt narkotika?

— Før denne saken kom opp, har jeg ikke vært i partimøter der vi har blitt advart mot at han skulle ha brukt narkotika.

HOLDER KONTAKTEN: Monica Mæland beskriver narkosiktede Henning Warloe som en god venn. ARKIVFOTO: RUNE MEYER BERENTSEN