• Dette er ikke noe problem for byrådet, sier byrådsleder Henning Warloe.

Han medgir at antallet saker der Høyre har gått imot eget byråd var noe høyere enn han hadde forventet. Men byrådslederen avviser at det er et tegn på at samarbeidet mellom byrådspartiene sprekker.

— De fleste av sakene er konkrete saker der det gjøres en skjønnsmessig vurdering. Det er ikke dramatisk at man er uenige i enkeltsaker, sier han.

— Utgjør ikke summen av enkeltsaker en trend der Høyre er langt mer liberal i byggesaker enn KrF og byrådsavdelingen?

— Det er mulig. Men jeg tror ikke det overrasker noen at Høyre er liberal i byggesaker. Også innad i byrådet har vi diskusjoner om sakene, men det skal veldig mye til at vi går imot fagbyrådens vurderinger. Da lar vi saken bli avgjort i komiteen, sier byrådslederen.

Han frykter ikke at KrF vil føle seg spilt ut over sidelinjen, og avviser at det er taktikk fra Høyre å prøve å snu saker i komiteen.

— Nei, vi har en åpen dialog om dette. Jeg oppfatter det slik at vi kan leve med å være uenige i en del enkeltsaker.