Det mener førstestatsadvokat Walter Wangberg. Han aktorerte sakene mot ekteparet både i by— og lagmannsrett.

— Jeg er svært overrasket over tilståelsen. I etterforskningsmaterialet var det ikke noe som pekte i retning av det hendelsesforløp som nå er beskrevet, sier Wangberg.

I går ville han ikke svare på spørsmål om Stian Njøtens troverdighet.

— Jeg kan ikke uttale meg om dette. Det er ikke min oppgave å mene noe om hans tilståelse.

Men Wangberg er klar på at politiet må iverksette en ny etterforskning så fort som mulig.

— Vi må komme til bunns. Vedkommende må avhøres så fort som mulig, og politiet må etterprøve hans forklaring på en grundig måte. Jeg vil sterkt oppfordre ham om å navngi bakmenn og andre involverte. Det må naturligvis også iverksettes etterforskning mot disse.

Wangberg konkluderte i går med at både Hordaland politidistrikt og Hordaland statsadvokatembete er inhabile i saken. Han ber Riksadvokaten om oppnevne et settepolitidistrikt.