• Det er skammelig at Geir Sæleviks sak har tatt så lang tid, mener førstestatsadvokat Walter Wangberg, som mener politi og påtalemakt har opptrådt kritikkverdig. Men erstatning vil han ikke gi.

ROY HILMAR SVENDSEN

I går startet Sunnhordland forhørsrett behandlingen av erstatningssaken som tidligere utuktsmistenkte Geir Sælevik (45) og hans kone har anlagt mot staten ved Justisdepartementet Totalt krever de om lag 1,6 millioner kroner i erstatning for faktiske utgifter, samt oppreisning for tort og svie begrenset oppad til 1,5 millioner kroner. Sælevik ble endelig renvasket i mai 2001, da riksadvokaten henla saken som intet straffbart forhold.

Sæleviks advokat, Arvid Sjødin kalte saken «et gedigent overgrep mot et ektepar», og gikk knallhardt ut fra start:

Bredside fra Sjødin

— Den verste krigen du kan ha, er mot påtalemyndigheten. Det er ikke måte på hva man må legge frem av bevis for å bli kvitt en siktelse. Da må nemlig personer innrømme feil, og det har påtalemyndigheten svært vanskelig for å gjøre, sa advokat Sjødin.

Det begrunnet han blant annet med at det gikk 27 måneder fra Sælevik ble anmeldt av sin søster i 1994 til han fikk ut saksdokumentene. I tillegg tok det politiet tre og et halvt år å registrere motanmeldelsen som Sælevik leverte inn mot søsteren.

Førstestatsadvokat Walter Wangberg, som representerer staten i retten, innledet med å karakterisere Sæleviks sak som et kroneksempel på slett saksbehandling.

— Motanmeldelsen skulle selvfølgelig vært registrert med en gang. Det er en av kardinalfeilene i denne saken, sa førstestatsadvokaten, og la til at Sælevik utvilsomt har bevist sin uskyld i de grufulle sexanklagene.

Strid om siktelse

Likevel mener Wangberg at vilkårene for erstatning ikke er til stede. Det har staten ment hele tiden, hovedsakelig av to grunner:

Påtalemyndigheten mener i motsetning til Sjødin at Geir Sælevik aldri har hatt status som siktet under etterforskningen, og i tillegg at erstatningskravet er fremmet for sent. Lenge har førstestatsadvokat Wangberg hevdet at den opprinnelige henleggelsen i 1995 var det endelige punktum for sedelighetssaken.

I går var han ikke fullt så sikker. Overfor retten gikk han langt i å si seg enig i at riksadvokatens henleggelse fra mai 2001markerer slutten, og at dette derfor ikke lenger er noe sentralt tema for påtalemyndigheten.

Kritiserer pressen

Walter Wangberg benyttet også anledningen til å kritisere advokat Arvid Sjødins krasse karakteristikker av politiets arbeid, samt pressens dekning av Geir Sæleviks sak.

Overfor BT utdyper han det slik:

— Jeg mener at mediedekningen har vært ganske ensidig. Jeg har i flere artikler kjent igjen ord og uttrykk som Sjødin og Sælevik bruker i sine dokumenter. Det har ikke alltid vært balanse i det som har vært skrevet.

— Når du selv er blitt bedt om å kommentere saken, har du som regel avstått fra muligheten. Hvorfor?

— Det har vært helt bevisst. Jeg vil foretrekker å si det jeg har å si i rettssalen, sier Wangberg til BT.

KAMPKLAR: - Det blir nok noen sverdslag før dette er over. Sjødin er optimist, jeg håper han har rett, sier Geir Sælevik (midten) om erstatningssaken som startet i går. Her sammen med konen Inger Johanne Dybvik (t.v.) og advokat Arvid Sjødin (t.h.).

SLETT BEHANDLING: - Et kroneksempel på slett saksbehandling, mener førstestatsadvokat Walter Wangberg.