Produksjonen av fabrikkens mest omstridte produkt, sinkkromat, vil imidlertid ikke bli satt i gang igjen.

— Det ville nok fortsatt ha vært lønnsomt for oss å produsere sinkkromat. Etterspørselen er også til stede, men etter en samlet vurdering har vi besluttet å kutte ut denne delen av vår virksomhet, sier daglig leder Christina Waardal.

Den kjemiske bedriften på Askøy ble tidligere i sommer stengt med umiddelbar virkning etter en inspeksjon av Arbeidstilsynet. Der ble det avdekket lekkasje av det kreftfremkallende stoffet sinkkromat. Virksomheten ved fabrikken ble gjenopptatt for to-tre uker siden, men uten at produksjonen av sinkkromat ble satt i gang igjen.

Bedriften håpet opprinnelig å komme i drift igjen allerede dagen etter Arbeidstilsynets inspeksjon. Slik gikk det ikke. Nye målinger noen dager senere viste at de ansattes sikkerhet fremdeles ikke var godt nok ivaretatt. Nå skal imidlertid alt være i orden.

Rusthindrende stoff

Sinkkromat er et rusthindrende stoff som tilsettes spesielle typer maling. Kravene til produksjon av dette stoffet vil bli strammet inn fra 1. januar.

Daglig leder Christina Waardal ser ikke på beslutningen om å legge ned denne delen av virksomheten som dramatisk.

— Jeg regner med at vi klarer å drive fabrikken videre på et forsvarlig økonomisk grunnlag, sier hun.

Sinkkromat-produksjonen sto for rundt en femtedel av fabrikkens totale omsetning.

Waardals AS har 15 ansatte. Christina Waardal regner ikke med at det blir nødvendig å si opp noen av dem, selv om sinkkromaten forsvinner.

Glede hos naboene

Flere av fabrikkens naboer har i en årrekke vært urolig for mulige skadevirkninger av giftstoffene som utsondres under produksjonen av sinkkromat.

— Jeg regner med at omgivelsene våre setter stor pris på at vi nå har kuttet ut denne virksomheten ved fabrikken vår, sier Christina Waardal.

— Selv skal vi uansett bestrebe oss på å unngå slike lekkasjer som førte til at Arbeidstilsynet grep inn hos oss, sier den daglige lederen.

Fabrikkens hovedvirksomhet blir heretter å produsere sinkfosfat.

Waardals er av Arbeidstilsynet politianmeldt for brudd på arbeidsmiljøloven etter den avslørende inspeksjonen 10. juli. Etterforskningen er under forberedelse.