Fredag drar representanter fra Direktoratet for Arbeidstilsynet fra Oslo til Bergen for å diskutere en mulig anmeldelse mot Waardals. Tilsynet avdekket grove brudd på arbeidsmiljøloven under inspeksjonen for en uke siden.

— Vi vil vurdere om vi skal gjøre dette til en politisak. Men det viktigste nå er å få bedriften ren og få sikkerheten i orden, sier inspektør Kurt Halås i Arbeidstilsynet.

Natt til i går startet bedriften opp anlegget fordi det skulle tas målinger ved fabrikken.

Bedriften mener selv at produksjonsområdet nå er fritt for kreftfremkallende stoffer.

Prøvene er til analyse hos firmaet X-lab, som vil ha resultatene klare mandag. Hvis det da viser seg at nivået av kreftfremkallende stoff er under lovlig grenseverdi, kan bedriften starte igjen produksjonen.

Daglig leder Christina Waardal sendte i går ut en pressemelding der det heter at konkursen i selskapet skyldtes fallende markedspriser, sterk kronekurs og økte lønnsutgifter, i tillegg til at banken valgte å si opp låneengasjementet.

Ifølge Waardal var bankens oppsigelse grunnen til at de ansatte ikke fikk utbetalt lønn.