Kort tid etter at hun meldte seg til politiet, ble den brannsiktede kvinnen tatt med til legevakten i Bergen.

Der ble hun vurdert som psykotisk — en tilstand der hun i så fall vil være strafferettslig utilregnelig etter straffeloven. Som utilregnelig kan kvinnen ikke idømmes fengselsstraff, men dømmes til tvungent psykisk helsevern ved en institusjon som Sandviken sykehus.

Etter at hun kom til akuttmottaket på Sandviken sykehus, ga den behandlende legen der en annen vurdering: Kvinnen var ikke psykotisk.

Dette går frem av kjennelsen fra Bergen tingrett.

- Ønsket å drepe

I tingretten ble kvinnen i går varetektsfengslet for fire uker. Hun skal inntil videre være på Sandviken sykehus. Tidlig neste uke skal sykehuset gjøre en ny vurdering av henne. Hun har også tidligere vært på Sandviken, senest fra mandag til tirsdag denne uken.

I avhør har kvinnen sagt at hun en stund har tenkt på å lage storbrann, og at hun ønsket å ta liv med brannen.

Fem timer før hun antente den første brannen i Lille Øvregaten, besøkte hun BT og overrakte et brev. I brevet skriver hun nettopp om at hun flere ganger er blitt vurdert ulikt: Hun får høre at hun er for syk for det distriktspsykiatriske senteret hun er på, men for frisk for Sandviken, skriver hun.

«Leger, psykologer og de jeg har snakket med i behandlingsapparatet har delte meninger om hva som egentlig feiler meg. Noen sier jeg er for syk til å bo på en døgnpost, mens andre sier jeg er for frisk til å være innlagt (på Sandviken, red.anm.)», skriver hun.

Og:

«Jeg trenger bare en bolig, sier de, som dessverre ikke finnes, iallfall i normal prisklasse».

Godtar varetekt

Retten har valgt å legge avgjørende vekt på konklusjonen til legen som vurderte kvinnen som ikke psykotisk.

«Uttalelsene fra behandlende lege på Sandviken sykehus er nyere, og basert på kjennskap til siktede over et noe lengre tidsrom», skriver dommerfullmektig Sigrid Su

Briketter og tennvæske

Torsdag ettermiddag, etter å ha oppsøkt BT, var hun innom en Rimi-butikk i Håkonsgaten i Bergen sentrum.

Der kjøpte hun tennbriketter og tennvæske. Hun var også i Nygårdsparken, der hun forsøkte å antenne en brann i Parkveien. Denne brannen ble det ikke noe av.

- Hun brukte tennbriketter som hun dyttet opp under kledningen og tente på, sier Trones.

Politiet har foreløpig ikke tatt stilling til om de vil be om at kvinnen gjennomgår en såkalt judisiell observasjon. Da må i så fall retten oppnevne sakkyndige, som vil få i oppgave å vurdere om hun er å anse som strafferettslig tilregnelig.

- Dette er et spørsmål påtaleansvarlig må ta stilling til, men jeg vil anta at det vil være et naturlig steg, sier Kari B. Trones.