Før kommunestyret den 5. mai inviterte Bømlo-rådmann Sverre Olav Svarstad de politiske gruppelederne til drøftingsmøte. Invitasjonen var unntatt offentlighet.

— Vi skulle drøfte strandsonepolitikk og mulige straffereaksjoner. Dette skulle vi gjøre i ro og mak uten presse til stede. Jeg forlot møtet i protest, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet, Hans Otto Robberstad.

Søndag avslørte Bergens Tidende at to kommunetopper er blant dem som bor ulovlig i rorbuer på Bømlo.

Høyrepolitiker Odd Engen trakk seg samme dag fra vervet som leder av Utval for areal og samferdsel. Han har bodd ulovlig siden 2001, og dermed trosset både kommunen og Fylkesmannens avslag. Kommunalsjef Knut Martens har benyttet rorbuen som helårsbolig siden i fjor høst.

- Ukultur

BT har fått tilgang til den hemmelige invitasjonen fra rådmannen der det skisseres to mulige reaksjoner mot dem som har fast adresse i fjæresteinene.

  • Alle må søke om bruksendring og dispensasjon fra reguleringsplanen. Kommunen kan så vurdere om det er særlige grunner for dette og innvilge dispensasjon og bruksendring eller avslag.
  • Gi amnesti til dem som har tatt i bruk rorbuen som permanent bolig og innvilge bruksendring.
  • Jeg tar avstand fra at man lager et fortrolig dokument unntatt offentlighet i en slik sak. Jeg mener det er en ukultur på Bømlo. Alt skal fikses uten at pressen er til stede, sier Robberstad.

Ville innhente signal

— Vi ble enige om å gå videre med en åpen politisk debatt. Slike samtaler har vi ofte, men hadde vi tatt politiske beslutninger, ville jeg ikke akseptert det, sier Per Ole Fylkesnes, gruppeleder for KrF.

Rådmann Sverre Olav Svarstad bekrefter at han kalte gruppelederne inn til møte og at invitasjonen var unntatt offentlighet. Han vurderer møtet som et ledd i administrasjonens saksutredning.

— Rådmannen har full anledning til å invitere til et slikt møte for å innhente signal. Ingen beslutninger ble tatt. Det var et rent drøftingsmøte, sier Svarstad.

Avviser bruksendringer

— Men hvorfor holde det hemmelig?

— Denne saken ville blitt offentlig uansett. Det har ikke vært i min villeste fantasi å hemmeligstemple den på grunn av de to kommunetoppene. Jeg mente og mener fremdeles å ha muligheten til å holde slike drøftingsmøter.

— Dere vurderte amnesti som en mulig løsning. Hvorfor?

— Vi kastet frem mulige innfallsvinkler som vi kunne lande på. Min vurdering i ettertid er en ganske klar holdning. Vi må følge regelverket. Der det ligger rorbuer som er registrerte som fritidsboliger, må man søke om bruksendring. Den vil de ikke få fra min side for det ville innebære en dispensasjon.

— Politiker Odd Engen trakk seg fra sitt verv. Hva skjer med kommunalsjefen?

— Jeg har hatt møte med kommunalsjefen i dag. Han og alle de andre vil få brev med melding om at de må søke bruksendring.

IDYLLISK: Kommunalsjef Knut Martens solgte sitt hus og flyttet i fjor høst inn i rorbuen helt til venstre. Den ligger like nord for Urangsvåg på Bømlo. - Jeg bor midlertidig fast, sier Martens. FOTO: LENA VERMEDAL
BOLIG VED SJØ: Her ved Kallevågsjøen nær Langevåg har høyrepolitiker Odd Engen bodd med familien siden 2001. Det til tross for at han fikk avslag på å bruke rorbuen som helårsbolig. FOTO: OVE ARNE OLDERKJÆR