Bergen kommune vil vurere avtalen med vikarbyrået Konstali Helsenor.

Etter å ha kontrollert lønnsutbetalinger og timelister i selskapet for januar måned, er det kommet frem brudd på både arbeidstidsbestemmelser og lønnsutbetalinger.

— Funnene som vi har gjort når det gjelder Konstali Helsenor er svært alvorlige. Bergen kommune vurderer å heve kontrakten med dette selskapet, sier finansbyråd Liv Røssland.

Hun forteller at en grundig gjennomgang av alle kontraktsrettslige forhold pågår nå, og at Arbeidstilsynet vil bli varslet om avvikene.

Fant flere lovbrudd

Ti bemanningsbyråer som kommunen har rammeavtaler med, er gått etter i sømmene. Det er funnet brudd på arbeidstidsbestemmelsene hos to byråer. Hos fire er det oppdaget avvik fra tarifflønn.

Men det er ikke funnet avvik hos private tjenesteleverandører på sykehjem og i hjemmetjenestene, står det i en pressemelding fra Bergen Kommune.

Konstali Helsenor har betalt sine ansatte som har gjort oppdrag for Bergen kommune, lønn etter tariff med unntak av hjelpepleiere. Alle 11 kontrollerte hjelpepleiervikarer fikk lønn under tariff. De fikk utbetalt en timelønn på 140 kroner i stedet for tarifflønn på 151 kroner.

I januar måned var det 24 vikarer fra Konstali Helsenor på oppdrag for Bergen kommune. 18 av dem jobbet utover arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

Selskapet Dedicare har ikke gitt sine folk 28 timer sammenhengende fri en gang i uken, slik arbeidsmiljøloven krever. Addeco er pålagt å betale sine barnehage- og skoleassistenter tarifflønn.

Saken ble diskutert i bystyret i kveld.

**Les også:

Gjennomgår vikarvaktene**

Vil ikke kritisere privatisering

Det måtte et massivt mediepress til før kommunen gjennomførte en gjennomgang av vikarbyråene. Dette ble ikke gjort på eget inititativ, påpekte Hallgeir Utne Hatlevik (Ap), som sitter i helse— og sosialkomiteen:

Ap ønsker at kommunerevisjonen skal undersøke at de innleide vikarbyråene holder seg til arbeidsmiljøloven. Partiet mener byrådet ikke er nøytral i denne saken.

— En av grunnene til at Ap er imot konkurranseutsetting innen helse og omsorg, er at dette krever et omfattende kontroll- og tilsynsapparat, og er utenfor parlamentarisk kontroll, sier Hatlevik.

Helsebyråd Hilde Onarheim (H) innrømmer at Adecco-saken ved Alnabru sykehjem ikke er enestående.

— Men man skal være forsiktig med å ensidig kritisere private organisasjoner. Brudd på arbeidsmiljøloven skjer like mye i statlige institusjoner, hevder hun.

- Ble funnet alvorlige avvik

Onarheim hevder at gjennomgangen av vikarbyråene har skjedd uavhengig av den senere tids oppmerksomhet. Men den ble fremskyndet.

— Det ble funnet alvorlig avvik hos en av leverandørene. Dette følges opp med skriftlig pålegg, sier Onarheim

Hun sier at byrådet står fast på videre konkurranseutsetting, og det kan si opp kontrakter ved mislighold.

— Samlet sett har vi gode erfaringer med de tjenester som er gitt, sier hun.