Bergen Legevakt har fungert etter dagens modell siden 1982. Om fire år går leiekontrakten i Lars Hilles gate ut, og alt nå diskuterer representanter fra Helse Bergen og Bergen kommune fremtiden til Bergen Legevakt.

— Dagens tilbud fungerer svært bra. Utgreiingen er en naturlig konsekvens av at leieavtalen går ut. Innen den tid må vi enten ha fornyet kontrakten eller flytte, sier viseadministrerende direktør Anne Sissel Faugstad ved Haukeland Universitetssykehus.

Hun er leder for styringsgruppen som før sommerferien skal legge frem en innstilling til eierne i Bergen kommune og Helse Bergen.

Formelt sett er legevakten et kommunalt ansvar som skal gi innbyggerne et allment akuttmedisinsk tilbud. Men ved Bergen legevakt tilbyr Helse Bergen som er eid av staten enkelte spesialtjenester, som røntgen og psykiatri.

— Kan det bli aktuelt å flytte flere spesialtjenester fra akuttmottaket på Haukeland til legevakten?

— Det er dette vi skal vurderer. Vi har en nøye gjennomgang av dagens tilbud og bruker alle tilgjengelige data for å finne ut hvilken legevakt vi vil ha om fem år, forklarer Faugstad.

Hun utelukker ikke at det kan bli aktuelt å opprette et dagkirurgisk tilbud, som ved legevakten i Oslo, eller å opprette noen sengeposter for pasienter som er inne til noen timers observasjon.

— Vi har ikke begynt å se på hvor legevakten skal ligge. Vi må først finne ut hvilke tjenester den skal tilby i fremtiden, svarer Faugstad.

Byråd for helse, Trude Dreveland (H), sier til Bergens Tidende at hun avventer konklusjonene fra styringsgruppen før hun vil uttale seg om hvordan Bergen legevakt vil se ut om fire år.

— Men en ting kan jeg love. Jeg vil ikke gå med på at Bergen kommune får flere kostnader som følge av en omlegging. Men dette er ikke noe jeg frykter, da jeg er overbevist om at styringsgruppen vil komme frem ti len god løsning.