• MANGLER NØKKELPERSONELL: Sjefen for Fregattvåpenet, kommandør Svein Erik Kvalvaag, har flere ledige tekniske stillinger om bord på fregattene, og ber om en vurdering av muligheten for å ansette offiserer fra utenlandske mariner.

    FOTO: RUNE SÆVIG

Vurderer utenlandske offiserer

Mangelen på teknisk personell gjør at Sjøforsvaret vurderer å hente utenlandske offiserer til fregattene.

- Vi har bedt Sjøforsvarsstaben se på denne muligheten, bekrefter sjefen for Fregattvåpenet, kommandør Svein Erik Kvalvaag.

Nesten helt fra fregattene var nye, har Sjøforsvaret slitt med å bemanne de høyteknologiske fartøyene med ingeniørutdannede offiserer. I et brev til Kysteskadren og Sjøforsvarsstaben skriver Fregattvåpenet at det er flere kritiske vakanser innen skipsteknisk, våpenteknisk og operativ avdeling om bord i fregattene.

Fregattvåpenet mener derfor det er svært viktig å opprette samtaler med andre lands mariner for å se om det er mulig å få personell derfra, ikke bare til fregattene, men også andre fartøyer.

Sjøforsvaret har fem nye fregatter, og klarer akkurat å bemanne tre av dem. I Forsvarets langtidsplan ligger det inne at Sjøforsvaret skal ha tre og en halv besetning til fregattene.

Forsvarskutt ute

De økonomiske nedgangstidene i Europa ser ut for å få konsekvenser for forsvarsbevilgningene i flere land. Fregattvåpenet tror det kan åpne muligheter for å rekruttere marineoffiserer med sårt tiltrengt kompetanse fra for eksempel Nederland eller England.

I første omgang er det snakk om å lete etter opp til syv offiserer til nøkkelstillinger på fregattene. Senere kan tallet stige. Det dreier seg om maskin- og krigføringsoffiserer og folk med utvalgte maritime sertifikater.

- Det er selvfølgelig et viktig prinsipielt spørsmål om vi skal ansette utlendinger på norske marinefartøyer. Det er det nå opp til Sjøforsvaret og generalinspektøren å avklare, sier sjefen for Fregattvåpenet, kommandør Svein Erik Kvalvaag.

- Foreløpig er dette helt i startfasen. Vi ser at det er noen administrative utfordringer med å ansette utenlandsk personell i forhold til å ha dem på vanlig utveksling, sier informasjonssjefen i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Per Rostad.

For tiden seiler en offiser fra Nederland, en fra USA og en fra Nederland på utvekslingsavtaler på noen av fartøyene. Så vidt Rostad kjenner til, har det ikke tidligere vært utenlandske offiserer som fast ansatte i Sjøforsvaret.

- Normalt i andre mariner

- Utenlandske offiserer har likevel tjenestegjort på norske krigsskip helt siden etter krigen. På det meste har enkelte vært om bord i opp til to år, sier informasjonssjefen.

På samme måte har norske marineoffiserer vært utplassert hos andre mariner.

Nå er det altså aktuelt å tilby utenlandske offiserer faste ansettelser i det norske Sjøforsvaret.

- Dette er relativt normalt i andre mariner, sier Per Rostad.

Han vil ikke utdype hvor mange og hvilke stillinger som ikke er besatt.

Andre grener sliter også

Også andre fartøytyper i Sjøforsvaret sliter med å rekruttere nok teknisk personell. BT skrev i fjor høst at mangel på kvalifiserte maskinmestere la begrensninger på hvor mange ubåter som kunne seile. Minevåpenet har også problemer med maskinmestere til sine fartøyer. Det er krav om at disse har sertifikat som elektrikere. Minevåpenet har nå søkt om dispensasjon fra dette kravet.

Informasjonssjef Rostad vil heller ikke kommentere dette i detalj.

- Men på samme måte som vi har utfordringer med å bemanne fregattene, har vi også utfordringer på de andre fartøytypene, innrømmer han.

- Spenstig tanke

- Det er en spenstig tanke, men jeg tror den er lite realistisk og faktisk bortimot dødfødt.

Forsvarsanalytiker Jacob Børresen har lite til overs for tanken om utenlandske spesialister på fregattene.

- Av politiske grunner tror jeg ikke dette er noen farbar vei å gå, selv om våre egne offiserer har jobbet sammen med allierte kolleger i en årrekke. Hvis en av våre fregatter kommer opp i en krigssituasjon, kan andre nasjoner reservere seg mot at deres marinepersonell blir involvert. Skal vi først rekruttere utlendinger, må de ansettes som privatpersoner uten tilknytning til sine respektive hjemland. Da snakker vi egentlig om leiesoldater, og det ser jeg for meg som utenkelig.

Skal marinen hente sine fagfolk i utlandet? Si hva du mener.

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.

Velkommen til debatt i Bergens Tidende. Vi setter pris på sterke meninger. I våre kommentarfelt er det høyt under taket, men vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis respekt for andre debattanters meninger, etnisitet, religion og legning. Husk at mange leser dine ytringer her på bt.no. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå. Du må skrive under fullt navn.

Vennlig hilsen Gard Steiro, sjefredaktør.

Siste fra Lokalt

Mannskapsmangelen på fregattene

Sjøforsvaret har i årene 2006–2011 fått fem nye fregatter.

Prisen for hver av dem er drøyt fire milliarder kroner.

Hver fregatt har en besetning på rundt 120 personer.

Skipene er såkalte multirollefartøyer som er utstyrt til å bekjempe trusler både på overflaten, i luften og under vann.

 

2000–2005

Forsvaret kvittet seg i denne perioden med 5000 stillinger. Allerede da forsvant viktig teknisk personell ut dørene og over i næringslivet.

April 2006

Den første av de fem nye fregattene, KNM "Fridtjof Nansen", blir offisielt overtatt av Sjøforsvaret. I juni stevner den inn Oslofjorden.

Juni 2006

Allerede før båten kom til Norge for første gang, hadde 5–6 sentrale nøkkeloffiserer på "Nansen" mønstret av og begynt i bedre betalte, sivile jobber.

November 2006

Skipssjefen på fregatt nummer to, KNM "Roald Amundsen, truet med å la skipet bli ved kai hvis ikke nøkkelstillinger om bord var besatt.

Januar 2007

Fregattvåpenet lokket med å betale studiegjelden til ingeniører som ville søke på jobber om bord i de fem fregattene.

2008

Mangel på teknisk personell førte til at fregattprosjektet ble nødt til å leie inn konsulenthjelp for 16 millioner kroner i året.

2012

Sjøforsvaret mangler fortsatt nøkkelpersonell til fregattene, og vurderer å rekruttere utenlandske offiserer med nødvendig kompetanse.

(Kilde: Sjøforsvaret/BT)