— Vi ser alvorlig på avvikene, sier seksjonssjef Bjørn Bjørnstad i Statens forurensningstilsyn (SFT).

Under en inspeksjon 12. mars fant SFT at Alexela Sløvåg, tidligere Vest Tank, hadde overskredet utslippskravene for olje, barium, krom, nikkel og såkalt totalorganisk karbon (TOC).

— Vannet som slippes ut i sjøen er rett og slett ikke renset godt nok, sier Bjørnstad.

Vil mellomlagre olje

Det dreier seg om avfallsvann fra oljesektoren før Vest Tank-ulykken. Bedriften har ikke rukket å behandle dette, fordi opprydningsarbeidet etter ulykken tok mesteparten av tiden frem til årsskiftet.

Også i forkant av ulykken viste flere tilsyn at bedriften hadde problemer med å dokumentere at renseanlegget fungerte tilfredsstillende, ifølge SFT.

Tankanlegget i Sløvåg er nå tatt over av estiske Alexela, som vil bruke tankene til å mellomlagre russisk olje på vei til Europa.

— Før de kan starte ny virksomhet, må de rydde opp i avfallet de har liggende. Det er det de er i gang med nå, forteller Bjørnstad.

Vurderer tvangsmulkt

SFT truer med tvangsmulkt på 50.000 kroner om ikke bedriften retter seg etter kravene, og krever også at kvaliteten på vannet heretter skal undersøkes før det slippes ut i sjøen.

— Dersom det ikke er rent nok, blir de pent nødt til å rense det om igjen og om igjen til det når kravene vi har satt. Selv om dette ikke er farlige komponenter, er det viktig at slikt avfall blir behandlet forsvarlig, sier seksjonssjefen.

Det har ikke lyktes bt.no å få en kommentar fra Alexela Sløvåg.

EKSPLODERTE: 24. mai eksploderte to tanker ved anlegget til Vest Tank i Sløvåg i Gulen. Tankene gikk i luften etter et forsøk på å reinse svovelholdig avfall. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE