Det opplyser helse-, miljø— og sikkerhetsleder Terje Palmesen ved oljeraffineriet til BT. Statoil har vurdert å kreve at alle tankskip som losser og laster på Mongstad skal skifte ballastvann før de går til kai. - Men vi tviler på om det vil ha noen effekt. Vi har til nå ingen indikasjoner på at utslipp av ballastvann har ført til ulemper verken for livet i sjøen eller på land i Mongstad-området, sier Palmesen.