KJETIL LINDE HOLO

ØYVIND LEFDAL EIDSVIK

I går gikk det et brev fra Fylkesmannen til alle laksefiskerettshavere i Hordaland.

I brevet står det at det er blitt observert en «svak tilbakevandring av vill gytelaks til elvene i Norge i år». Dette bekymrer Fylkesmannen. I brevet står det videre at:

«Fylkesmannen vil derfor oppfordre fiskerettshavere til å vurdere om det er nødvendig med innskrenkninger i fisket etter vill laks resten av sesongen, og/eller om det bør settes i verk ekstra tiltak for å fjerne rømt oppdrettslaks før gytingen.»

Skremmende dykkere

— Det ser ut til å bli et uvanlig dårlig lakseår i Norge. Spesielt smålaksen og mellomlaksen uteblir fra elvene. Det kan bli aktuelt å redusere eller stoppe fisket av vill laks resten av sesongen. Det har vi bedt elveeiere om å vurdere, sier Atle Kambestad, fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Hordaland.

Årsaken til at villaksen uteblir er ifølge Kambestad at mye laks har dødd i sjøen som følge av liten tilgang på mat.

— Hvor mye av laksedøden skyldes lus?

— Den har nok noe av skylden. Men i år har det vært lite smålaks i hele Norge, også der det ikke er oppdrettsanlegg, sier Kambestad.

Når villaksen uteblir får den rømte oppdrettslaksen bedre plass til å gyte. Kambestad sier organisert stangfiske etter rømt oppdrettslaks, eller garnfiske der dykkere jager fisken inn i garnet, kan brukes for å redusere mengden rømt oppdrettslaks i elvene.

- Katastrofeår

I flere av lakseelvene i Hordaland merker de nedgangen. Mens de får mye storfisk, er det merkbart lite smålaks.

— Det er et katastrofeår for den. Det er en og annen småfisk, men de er nesten helt borte, sier Knut Kopperud, leder i Oselven elveeierlag.

Også Etneelva, Arnaelva og Ekso i Eksingedalen er det lite småfisk å finne.

— For noen år siden var det en del, men ikke nå lenger. Det går i sykluser, sier Kjersti Sivertsen i Arna sportsfiskerlag.

Ingen av elveeierlagene BT har vært i kontakt med vurderer å stoppe fisket.

Trønderforbud

I Trøndelag er det innført bestemmelser for å bevare gytebestanden.

— Flere elver har innført forbud mot markfiske fra første august. I Surna, Orkla, Gaula, og andre elver settes all vill hunnlaks tilbake etter privat initiativ fra elveeierne, sier Finn Erlend Ødegård, daglig leder i Norske Lakseelver.

I Daleelva i Hordaland har den lokale jeger- og fiskeforeningen besluttet å stanse fisket etter villaks, på grunn av lite villaks i elven.

I alt er det stengt for fiske etter villaks i ti av de 18 lakseelvene i Hordaland.

INGEN FISKELYKKE: Kjersti Sivertsen er kasserer i Arna sportsfiskerlag og ivrig laksefisker. Jeg har ikke fått en eneste laks i hele år, sier hun.