– Pensjonskostnadene er en normal driftskostnad som skal dekkes. Styret mener det er godt grunnlag for vårt krav og vil vurdere å reise en tvistesak mot staten ved Helse Vest, sier styreleder Terje Steen Edvardsen i en pressemelding.

Styret mener at manglende midler til pensjonskostnader vil være et brudd på Regjeringsplattformen der det står at: ”Regjeringen vil at sykehus eid og drevet av frivillige organisasjoner skal sikres gode vilkår gjennom avtaler med det offentlige”.

– Hvis ikke helseministeren finner en løsning vi kan leve med, vil siste utvei for sykehuset være en tvistesak før en eventuell oppsigelse av avtalen, sier Edvardsen.

Haraldsplass Diakonale Sykehus får en svært vanskelig økonomisk situasjon, hvis sykehuset må dekke økningen i pensjonskostnadene på 22 mill. kroner for inneværende år og 15 mill. kroner for 2008. For de offentlig eide sykehusene er økningen i pensjonskostnader erkjent og statsråden har gitt unntak fra resultatkravet i regnskapet. Det kan ikke de privateide ideelle sykehusene gjøre. Behandlingen av offentlig eide og private ideelle sykehus blir svært ulik, selv om begge yter de samme helsetjenestene til den samme befolkningen, heter det i pressemeldingen.