EIRIK DAMSGAARD

Hennes krav om 2,7 millioner kroner i oppreisning og økonomisk kompensasjon har ikke fått gehør hos Hydro-ledelsen.

– En slik sak fra offshore-sektoren er ikke prøvd i det norske rettssystemet.

Det skal jeg gjøre nå, sier Lisbeth Olgadatter Wathne til BT.

Hennes eneste barn, Rune Grønningen (31), døde av skadene han pådro seg i en løfteulykke på Oseberg Øst-plattformen julaften i fjor.

Oljedirektoratet rettet flengende kritikk mot operatørselskapet Norsk Hydro etter ulykken. I sin rapport sier direktoratet at det har utviklet seg en kultur hvor det er aksept for brudd på grunnleggende prinsipper for trygge løfteoperasjoner.

Hydro la seg flat for kritikken, og presenterte en liste med strakstiltak.

– Jeg mener hun har et rimelig krav. Dersom ikke nye samtaler med Hydro fører fram, vil en stevning være det neste skrittet.

Men først vil det være naturlig å avvente den endelige rapporten fra Oljedirektoratet, sier advokat Geir Jøsendal.

Wathne har engasjert seg sterkt i sikkerheten i Nordsjøen, og ga etter ulykken uttrykk for at hun var provosert av Hydro-ledelsens forsikringer om at HMS-systemet i selskapet var godt.

Politiet i Stavanger gjorde seg tidligere i vår ferdig med etterforskningen. Oljedirektoratet skal nå gi sin innstilling. Førstestatsadvokat Harald Grønlien i Rogaland opplyser til NOPEF Aktuelt at han trolig vil ta stilling til om det skal reise tiltale innen utgangen av juni.

Ulykkesdagen deltok servicemannen Rune Grønningen i flyttingen av en stabel produksjonsrør. Rørene fikk sleng under et kranløft, og traff 31-åringen over hodet, nakke og skuldre. Grønningen stod i en blindsone for kranføreren.