ARNE COLLIANDER

Under journaliststreiken i mai ville ikke Færevåg opptre som streikebryter. Han leverte derfor ikke sin faste spalte til BA. Da streiken var over, ville sjefredaktør Olav Terje Bergo ikke uten videre ta Færevåg og avisens øvrige spaltister inn igjen i varmen.

— Da jeg meldte meg til tjeneste igjen, fikk jeg beskjed av en annen i redaksjonsledelsen at det ikke var nødvendig å begynne på neste spalte, sier Færevåg.

Forholdet til de øvrige spaltistene ble ordnet opp i etter streiken, men Færevåg uteble fortsatt fra BAs spalter. Han betraktet dette som en oppsigelse.

Oppsagt eller ikke?

I avisens innringerspalte «Summetonen» nylig etterlyste en leser Færevågs bidrag. Sjefredaktør Bergo svarte følgende: «Henrik har gått ut i flere medier og erklært sin BA-kontrakt som oppsagt, etter at han sluttet å levere artikler til oss under journaliststreiken. Regner ikke med at Henrik vender tilbake som BA-spaltist.»

— Stikk motsatt av hvordan jeg ser det. Jeg har ikke sagt meg opp, sier Færevåg.

Leserbrev ikke tatt inn

Innholdet i Bergos svar falt Færevåg tungt for brystet. Han forfattet et leserbrev som han krevde tatt inn i avisen. Det har til nå ikke skjedd.

— Jeg har fått beskjed om at det ikke vil komme på trykk før Bergo, som er sykmeldt, har lest det. Det er ikke godt nok for meg. Det må da være andre i avisen enn sjefredaktøren som er i stand til å vurdere om et leserbrev skal trykkes eller ei. For meg er det viktig så snart som mulig å få avsannet påstanden om at jeg som selvstendig næringsdrivende bryter kontrakter i hytt og vær, understreker Færevåg.

Han har derfor klaget inn for PFU at han ikke har fått leserbrevet på trykk.

— Jeg bør ha den samme tilsvarsretten som alle andre, særlig når jeg blir angrepet i en såkalt redaksjonell hale, sier han.

Vil renvaskes

Eks-spaltisten vurderer også søksmål mot BA.

— Jeg risikerer å få dårlig ord på meg på grunn av Bergos påstander. Det er skadelig for meg dersom det fester seg et bilde av jeg bryter avtaler i søkk og kav, sier den frittalende skribenten.

Han hevder at han aldri har sagt opp noen avtale eller kontrakt med BA.

— For det første eksisterer det ingen kontrakt. Virkeligheten er dessuten at BA ikke ønsket meg som skribent etter at jeg ikke leverte den faste spalten min under journaliststreiken.

Færevåg erkjenner at sjefredaktør Bergo er i sin fulle rett til å bestemme hvem han vil ha som skribenter.

«Ble for brysom»

— Hadde jeg blitt kuttet ut fordi jeg skrev for dårlig, ville jeg ha forstått det. Nå sitter jeg med et inntrykk av at jeg blir straffet for min holdning under streiken. Det er dumt at bruddet skjer fordi jeg ble for brysom, sier den tidligere BT- og TV 2-medarbeideren.

BA-redaktør Olav Terje Bergo sitter for øvrig som leder av styret i MBL - Mediebedriftenes Landsforening - journalistenes motpart under den elleve dager lange streiken.

I hans sykefravær gir redaktør Kjell-Eirik Mikkelsen følgende svar på hvorfor Færevågs leserinnlegg ikke er kommet på trykk:

— Vi finner det helt naturlig at Bergo får lese Færevågs innlegg. Vi har på ingen måte nektet å ta inn leserbrevet hans.

SPARKET, ELLER ...? BA mener spaltist Henrik Færevåg har sagt opp avtalen med avisen. Skribenten mener avisen selv har kuttet ham ut på grunn av hans holdninger under journaliststreiken.<br/>ARKIVFOTO: HELGE HANSEN