— Vi ser av vedtaket som er gjort i foretaksmøtet i dag med helseministeren, at vårt brev hvor vi påpeker saksbehandlingsfeil, ikke er vurdert, sier Olav Wendelbo, styreleder for kommunesamarbeidet Sogn Regionråd, til NTB.

Sogn Regionråd vil derfor i første omgang gi helseministeren mulighet til å svare på dette brevet før de tar fram kanonene.

— Hvis ikke, er søksmål et av alternativene vi vil vurdere, sier Wendelbo.

På oppdrag fra regionrådet har advokat Halfdan Mellbye i advokatfirmaet Lindh Stabell Horten DA sett på den juridiske siden av vedtaket.

Mellbye konkluderer med at det er klare rettslige mangler ved saksutredningen og at det er gjort feil som er så alvorlige at det kan ha påvirket vedtakets innhold.