Sagt på enklere vis: Byrådet vurderer etablering av et biogassanlegg i Bergen.

Sagt på enda enklere vis: Byrådet vurderer å brenne bergensernes avføring for å skaffe tilveie mer miljøvennlig varme.

Det er kommunens vann— og avløpsetat og BiR som har gått sammen om å utarbeide et forprosjekt som byrådet skal vurdere på byrådsmøtet neste onsdag.

Bakgrunnen for prosjektet er at kommunens opprusting av renseanleggene for avløp vil gi mye råstoff eller slam til biogassproduksjon, skriver Bergen kommune på sine nettsider. Slammengden vil kunne øke med opp til 20.000 tonn i året.

Slam vil gjennom forråtningsprosessen utvikle seg til å bli biogass. Det er denne gassen som kan brukes til oppvarming i fjernvarmeanlegg eller som drivstoff.