— Jeg mener at vi nå må vurdere å ta i bruk sivile ulydighetskampanjer i denne saken, sier Valen, og utfordrer alle politiske partier i bydelen til å delta med sine tillitsvalgte og bystyrerepresentanter i slike aksjoner.

Kulturhus

Blant de rundt 60 fremmøtte så vi flere kjente bydelspolitikere, blant andre Guttorm Alvsaker (Frp), Kjersti Toppe (SP), Therese Hjortland (H) og Arthur Rasmussen (AP). Ut fra det som ble sagt, virker det som om sakene engasjerer bredt og tverrpolitisk. Det kan være gull verdt i det videre arbeidet.

Terje Valen innledet møtet med å trekke paralleller tilbake til aksjonene «Flaktveit vi bryr oss» og «Miljøaksjon Åsane», og høstet allmenn latter da han sa at aksjonen hadde plass til alle grupper – til og med Høyrefolk og kommunister.

Et stort kjøpesenter

Størst forventning knyttet det seg til det annonserte foredraget fra Gyda Strømmen fra plan- og miljøetaten i Bergen kommune, som jobber med reguleringsplanen for det fremtidige Åsane.

– Åsane i dag er et eneste stort kjøpesenter med tilhørende parkeringsareal, sa hun.

– Og et kjøpesenter stenger som kjent klokken 21.

Hun fortalte at Bergen kommune nå ønsker å satse på videreutvikling av bydelssentrene – både som et lokalt møtested og som knutepunkt for trafikk.

– Vi varslet oppstart av planprogrammet i fjor vår, og er allerede kommet langt i denne prosessen, sa hun, og viste blant annet til resultatet av arkitektkonkurransen Bergen kommune arrangerte i samarbeid med grunneierne Nordea og Steen og Strøm.

Nei til bompenger

Rolf Alfheim stilte spørsmål om hvorfor alt må bygges på ett sted, i stedet for å spre byggene ut over hele bydelen.

– Vi tenker på befolkningsveksten, svarte Strømmen.

– Et styrket sentrum med god kollektivdekning gir redusert transportbehov i bydelen. Det er den beste måten å møte den forventede veksten på.

Terje Valen åpnet nå møtet for at de fremmøtte kunne komme med egne synspunkter. Straks fløy det minst tyve hender i været. Innspillene handlet om alt fra ishall, veiprosjekter, sykkelstier, mangel på helhetlig plan fra Bergen kommune til et innspill fra gruppen «Nei til bompenger i Nordhordland» – der to representanter kom ens ærend fra kommunene Lindås og Meland for å delta på møtet.

At de våger!

Nyborgtunnelen var helt klart den saken som engasjerte mest på møtet, med Eikåstunnelen hakk i hæl.

– På tidlig 90-tall ble det sagt fra Bergen kommune at Nyborgtunnelen og Eikåstunnelen var høyt prioriterte, oppsummerte Terje Valen til Åsane Tidende.

– Nå skriver vi 2008. Hvis kommunen virkelig hadde lagt press på, så hadde tunnelene vært der nå. Men det er katastrofalt at det nå ser ut til at vi må forbi 2020 før det en gang tas et spadetak for å bygge tunneler. Dersom Samferdselsdepartementet vedtar forslaget til Nasjonal transportplan, sier jeg bare: At de våger!

Les mer i Åsane Tidende

Les andre saker fra Åsane

VURDERER SIVIL ULYDIGHET: - Jeg mener at vi nå må vurdere å ta i bruk sivile ulydighetskampanjer i denne saken, sier Terje Valen, oppgitt over at landets sentrale myndigheter utsetter byggingen av ny vei i tunnel til langt ut på 2020-tallet.Foto: Magne Foss Hafskor
NYBORGTUNNEL NÅ: Vårt hovedanliggende nå må være å få veiprosjektene inn igjen på Nasjonal transportplan, sa Terje Valen til de rundt 60 fremmøtte åsabuene - og de to nordhordlendingene.Foto: Magne Fonn Hafskor