— Vi hadde møter i dag og har satt en gruppe til å utrede behovet for bedre sikring av de største broene, sier fungerende veidirektør, Kjell Bjørvig.

Veidirektøren sier det er flere spørsmål som må besvares, før direktoratet tar en avgjørelse om hva som skal gjøres i forhold til broene som er mest brukt av selvmordskandidater.

— Vi må få brakt på det rene hvor mange som faktisk tar livet sitt fra disse broene. I tillegg må vi greie ut hvor mye ekstrasikringen vil koste, sier han.

Hvilke effekter høyere gjerder vil ha på broene, er også uvisst. Skaper de ekstra vindfang, kan det by på problemer på flere broer.

Tok sin tid

Det var i februar at BT først skrev om de mange selvmordene fra Askøybrua og Sotrabrua. I flere artikler ber eksperter på selvmord, kommuneleger, naboer til broene, politifolk og styremedlemmer i broselskapene om høyere gjerder eller annen sikring.

For en måned siden sendte samferdselsminister Torild Skogsholm (V) et svar til stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) angående sikring av de høyeste broene i landet. I brevet skriver statsråden at Vegdirektoratet har fullmakt til å lage normaler og retningslinjer for utforming av veier, broer og rekkverk. Hun ber samtidig direktoratet vurdere hvilke tiltak bør iverksettes for å redusere selvmordsfaren på de største bynære broene.

Først i går kom arbeidet i gang. Når og om noe vil skje, kan ikke veidirektøren svare på.

Avviser pålegg fra legen

Mandag skrev BT at kommunelegen i Fredrikstad har gitt Statens vegvesen påbud om å bygge høyere gjerder på Fredrikstadbroen. Dette blir nå vurdert av kommuneoverlegen på Askøy å gjøre det samme.

— Betyr dette at deres vurdering uansett lar seg overprøve?

— Nei, det gjør det ikke. Pålegg av den typen er det ikke hjemmel for i lovverket. Kommunelegen i Fredrikstad må ha tatt kraftig i, sier fungerende veidirektør.