— Vi har enorme søppelmengder fra engangsgriller. Det koster mye å rydde opp og det er vanskelig å håndtere, sier Reidun Stubbe, avdelingssjef for Park og friområder i Oslo kommunes friluftsetat.

Derfor har bystyret i Oslo kommune søkt Miljøverndepartementet om lov til å innføre en pant på engangsgriller.

Lene Lyngby, avdelingsdirektør i forurensingsavdelingen i departementet, forteller at de har vurdert en nasjonal panteordning.

Bare Oslo foreløpig

— Vi var i dialog med bransjen som lager grillene om dette, men det førte ikke frem. Innvendingene gikk på problemer med hygienen og at det vil være vanskelig å gjennomføre ordningen, sier hun.

Lyngby sier at det er opp til kommunene å løse bossproblemene.

— De kan gjøre opprydningsarbeidet enklere ved å sette opp stativ for brukte engangsgriller. Generelt er det heller ingenting i veien for at kommunen i samarbeid med produsenten, setter i gang en panteordning, sier hun.

Dette ønsker Oslo, og de vil sannsynligvis få svar fra departementet neste uke. Lyngby forteller at ingen andre kommuner har søkt om noe tilsvarende.

Vurderer strategier

Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling i Bergen kommune, forteller at de vil sette i gang tiltak mot engangsgriller.

— Vi skal sette i gang en ny plan for bosshåndtering i byen. Engangsgriller er en del av dette og vi vil diskutere dette med både BIR og Bergen og Omland Friluftsråd, sier hun.

Iversen forteller at siden 2002 har bossmengden som blir samlet inn i Bergen sentrum hver dag, økt fra 10 til 14 tonn.

— Vi må ta et tak for å få bukt med dette, og vi vil nå vurdere hvilken strategi som er best, sier hun.