Fylkesarbeidssjef Frode Henden seier til Sogn Avis at oppseing av tilsette i verste fall kan bli resultatet. Det er mindre overføringar over statsbudsjettet til Aetat som er grunnen:

–Vi kan ikkje budsjettere med underskot i staten, seier Henden.