Årsaken er et regnskapsunderskudd på 21 millioner kroner etter første halvår. Nå er det på med alle bremsene i kommunen.

— Vi går ni millioner kroner i underskudd i helse- og omsorgssektoren. Privatisering av det nye sykehjemmet er en av tingene vi må vurdere, sier Hanselmann.

Opprinnelig var planen å lyse driften av sykehjemmet ut på anbud fra det sto ferdig i fjor. Men motstand fra ansatte i kommunen forkludret planene til Frp-ordføreren. I dag er sykehjemmet, som på folkemunne fremdeles heter Helsetunet, offentlig drevet.

Legger ned omsorgsboliger

— Ravnanger sykehjem ble lyst ut på anbud. De som driver det i dag, driver det for to millioner kroner mindre enn kommunens tilbud, sier Hanselmann.

Selv om han skulle få flertall denne gang for privatisering av Helsetunet, trenger Hanselmann tiltak på kortere sikt.

— I første omgang legger vi ned Furubakken, syv småhus i omsorgssektoren som ikke drives særlig effektivt. De som bor der, overflyttes til sykehjemmet, sier Hanselmann.

Han vil effektivisere driften av barnehagene i kommunen og stoppe alle tilleggsbevilgninger ut året.

Lønnssprekk

— Årsaken til problemene er det enorme lønnsoppgjøret. Vi la inn fem prosent lønnsøkning i budsjettet, men det sprakk med tolv millioner kroner, sier han.

Askøy er en vekstkommune og får også økte skatteinntekter som følge av tilflytting. Men enn så lenge er utgiftene til alle småbarnsfamiliene i etableringsfasen større enn skatten de legger igjen.

Hanselmann regner med å ha en fullstendig kuttliste klar til formannskapsmøtet 14. oktober.

I TRØBBEL: Askøy kommune har fått en regnskapsbombe i fanget. Ordfører Knut Hanselmann (Frp) varsler drastiske tiltak.
TOR HØVIK