• Hadde jeg vært Hilde Onarheim ville jeg vurdert om jeg kunne fortsatt som byråd. Vi hører beretninger om varslinger som ikke er tatt på alvor, om for lite ressurser og dårlig planlegging, sier Schjelderup.

Han sitter ikke i helsekomiteen, men er tilhører under dagens høring.

Fryktkultur

  • Det aller verste er at vi får en beskrivelse av en fryktkultur der de ansatte og styrer på sykehjemmet har følt at kommuneledelsen og byråden har følt at ansvaret trykkes nedover på dem, sier Schjelderup.

Opposisjonen fremmet nylig mistillit mot byrådsleder Monica Mæland i saken om skoleforfallet. Schjelderup sier at i denne saken blir spørsmålet om mistillit til helsebyråden uunngåelig.

  • Det vi har hørt her i dag tyder på at byrådet ikke har kontroll. Ansvaret er blitt skjøvet nedover. Vi skal være varsomme med å bruke mistilit, men her er det helt uungåelig at denne debatten kommer, sier Schjelderup.

— Bergen verst i klassen

Også Oddny Miljeteig (SV) konstaterer at helsebyråd Hilde Onarheim kunne ha gjort mye mer.

  • Byråden har hatt sjanse til å gjøre noe med dette hver eneste dag. Hun har gjentatte ganger sagt at Bergen kommune har vært forberedt på samhandlingsreformen. Her sies det rett ut at Bergen er verst i klassen, sier Miljeteig.

Hun reagerer spesielt på at de tillitsvalgte i dagens høring har beskrevet at de har følt seg utsatt når de har varslet om feil, og når de har stått frem i media.

- Hvorfor har ikke noe skjedd, tror du?

  • Det virker som om alt byrådet er opptatt av, er å holde budsjettet. Slik fremstår de som styringsdyktig, sier Miljeteig.

Helsebyråd Hilde Onarheim er den siste som skal forklare seg for komiteen i dagens høring. Hun blir utspurt fra klokken 15.15 i dag.