Det opplyser fungerende distriktssjef i Statens vegvesen for Voss og Hardanger, Sigfred Sivertsen. Etter å ha vært oppe ved rasstedet i går ettermiddag regnet han med at Myrkdalsveien ville bli åpnet igjen i dag tidlig.

-Mannskapet vårt har stått på og gjort en fantastisk jobb. Slik det ser ut nå vil veien bli åpnet tirsdag morgen, sier Sivertsen.

Lenge før det store raset kom på søndag har det vært utarbeidet en rassikringsplan for denne delen av Myrkdalsveien ned mot Vinje. Den innebærer blant annet en tunnel på en drøy kilometer. Tunnelen vil ha sitt sørlige utløp ved Ulvsundsøy og ligge nord for rasstedet som nå blir ryddet.

Tunnelåpning i 2008

-Vil det nå bli vurdert

å forlenge tunnelen slik at den også sikrer rasstedet fra søndag mot nye ras?

-Det vil vi nok vurdere i forbindelse med den videre rassikringen for området. Men i denne omgang vil det ikke være midler til annet enn tunnelen som skal bygges i området hvor det har gått flest ras, sier Sivertsen.

Han regner med anleggsstart i slutten av neste år, med ferdig åpnet tunnel mot slutten av 2008.

Spleiselag

Foruten Statens vegvesen er faktisk Voss Fjellandsby med sitt store hyttefelt i Myrkdalen med og forskutterer den nye tunnelen. Det gjør de i et spleiselag på 30 millioner kroner, sammen med Voss og Vik kommune. I tillegg bidrar fjellandsbyen med å kjøpe steinmassene fra tunnelen.

-Vår hensikt er først og fremst å få en tryggere vei for nåværende og kommende hytteeiere, sier daglig leder for Voss Fjellandsby, Nils Akselberg.

Også han tror at en forlengelse av tunnelen i retning Vinje vil bli vurdert etter raset på søndag.

-Det er allerede laget en plan for videre sikring av området fra den nye tunnelen og ned mot Vinje. I denne fasen skal det blant annet bygges større veiskuldre. Nå regner jeg med at også NVE vil se på elven og vurdere om denne planen er god nok, sier Akselberg.

ÅPNER I DAG: Slik så det ut ved rasstedet i går ettermiddag. Statens vegvesen regnet likevel med å bli ferdig med oppryddingen til i dag tidlig.
Per Husdal