— Å holde åpent om kvelden kan være en løsning, sier sorenskriver Erik Elstad.

Oslo tingrett har gjennomført en tilsvarende ordning. Der opplevde domstolen at mange tiltalte ikke møtte da sakene deres skulle begynne om morgenen. Kvelden ble derfor løsningen.

— I Bergen har vi ikke hatt det problemet. Her vurderer vi kveldsåpen domstol for å få unna saker, sier Elstad.

Kveldsåpen rett vil neppe løse problemet til tingretten på sikt, men Elstad tror dette og andre tiltak kan redusere antall saker som har hopet seg opp.

— Det nye datasystemet som ble innført i fjor tok mye av tiden både til dommere og sekretærer. Det håper jeg bedrer seg nå. Vi har også fått to dommerfullmektiger som har bidratt til å stoppe den negative utviklingen, men vi står helt klart overfor mange utfordringer fremover. Det er ikke noe som tyder på at den årlige saksmengden vil gå tilbake, sier Elstad.

KVELDSÅPENT: I Bergen vurderes nå kveldsåpen domstol for å få unna saker som hoper seg opp.