Advokat Bengt Waldow representerer ekteparet etter at en 60 år gammel rumener ble pågrepet og siktet for menneskehandel etter en politiaksjon i forrige uke. Hans kone ble senere siktet.

— En husransaking

— Jeg har gjennomgått saken og mener det kan være grunn til å klage den inn for Spesialenheten for politisaker, sier Waldov.

Han stiller spørsmål ved lovligheten av kontrollen som innledet aksjonen.

— Den ble beskrevet som en «rutinekontroll», men var i realiteten en husransaking etter straffeprosesslovens regler, mener Waldow.

— Slik ransaking kan bare finne sted etter rettens samtykke, etter ordre fra påtalemyndigheten eller etter skrifltig samtykke fra beboerne. Ingen av disse vilkårene var oppfylt da politiet tok seg inn i huset og gjennomførte ransaking og identitetskontroll av beboerne, legger han til.

- Hva tenker de to om aksjonen?

— De føler vel at det ikke hadde skjedd dersom de ikke var rumenere. De opplevde situasjonen som svært dramatisk, dører ble sparket inn.

Naturlig for Spesialenheten

Han mener det er vanskelig å finne holdepunkter i bevismaterialt som begrunner en siktelse for menneskehandel.

— Dette har politiet langt på vei innrømmet i media, og det er naturlig at Spesialenheten for politisaker ser nærmere på den prosessen som ledet til beslutningen om arrestasjon av ekteparet.

Førstesideoppslag

Waldow forteller at hans klienter har fortalt at de ønsket å hjelpe fattige landsmenn til et liv i Norge og gitt dem husly for en billig penge og uten noe profittmotiv.

— De ga andre husly uten at det var profittmotiv som lå bak Arrestasjonen var selvsagt en belastning, men mine klienter er mer bekymret over de negative følgene medieoppslagene har på nordmenns holdninger mot sigøynere og rumenere. Førstesideoppslag om menneskehandel er nok det folk vil huske etter denne saken, avslutter han.

Påtaleansvarlig Torkel Hope ved Seksjon for organisert kriminalitet i Hordaland politidistrikt sier dette:

— Forhold på stedet ga grunnlag for siktelse, ransakelse og pågripelse.