Villsauene holder til i Valestrandsfjellet i Sveio, og de skal samles inn og sendes til slakt for å hindre at de blir utsatt for unødig lidelse, går det fram av et vedtak i Mattilsynet på Haugalandet.

Stammen av villsau har levd i Valestrandsfjellet siden begynnelsen av 1950-tallet og utgjorde til å begynne med en flokk på rundt 40 dyr. På grunn av mangel på tilsyn, parasittbehandling og klipping blir sauene angrepet av fluemark og flått som utsetter dyrene for lidelse og død, heter det i en pressemelding fra Mattilsynet. For lokale grunneiere i området er det også et problem i slippe annen sau i utmarka av fare for innblanding fra villsauen,

Grunneier Per Øhrn er svært kritisk til vedtaket.

– Vi vil anke vedtaket, som er tatt på et svakt grunnlag. Sauen har ikke parasitter, er ikke syk og den lider ikke, sier Øhrn til NTB.

Han mener dessuten at sauen bør betraktes som vilt og at Viltnemnda og ikke Mattilsynet bør behandle saken.