— Jeg kan bekrefte at vi har fått underretning fra Havnevesenet i Bergen om at MS «Queen Mary 2», slik skipet nå er planlagt, ikke kommer inn til Bergen, sier marine superintendant Tom Strom hos Cunard i Miami til Bergens Tidende.

Han legger til at rederiet har fått mange henvendelser fra ulikt hold, men vil ikke gå med på at en eventuell reduksjon i høyden blir gjort for Bergens skyld. Han presiserer at det ikke er tatt noen endelig beslutning i saken, og at skipet i utgangspunktet fremdeles er å betrakte som 62,5 meter høyt.

Kommer ikke inn til Bergen

BT avslørte for få dager siden at det er syv store cruiseskip som rederier har søkt om anløp for i Bergen som ikke kommer inn til kai i byen. Det er fem av verdens største cruiseskip tilhørende Royal Carribean Cruise Line i størrelsen 138.000 til 142.000 brutto-tonn som rager 63,45 meter over sjøflaten, mens broens høyde begrenser skipenes høyde til 62 meter, og det er den nye MS «Queen Mary 2» med en høyde på 62,5 meter. Videre er det et seilførende cruiseskip som også er for høyt til å komme under Askøybroen.

Fortgang om seilingsleden

Fremskrittspartiets tre representanter fra Hordaland har sett seg leie på at det stadig drar ut med å sette i gang arbeidet med ny seilingsled inn til Bergen fra nord. For å sikre fremdrift i saken fremmet de et privat lovforslag (dok. 8-forslag) i Stortinget torsdag.

— Vi håper på den måten å få avklart og løst spørsmål knyttet til tempo, finansiering og ansvar for at prosjektet blir satt i gang, sier stortingsrepresentant Arne Sortevik til Bergens Tidende.

Han understreker at det ikke på noen måte kan aksepteres at den planlagte nye innseilingen skal finansieres med bompenger eller forlenget bompengeperiode når det gjelder Askøybroen.

HØYERE ENN ASKØYBROEN: MS «Queen Mary 2» som nå er under bygging, rager en halv meter høyere enn maksimal seilingshøyde under Askøybroen. Cunard vurderer å gjøre skipet lavere, men det er ikke tatt noen beslutning.