De rød-grønne regjeringspartnerne holder fast ved prinsippvedtaket om at dokken skal bygges, men nå er det ikke lenger sikkert at den kommer i den eksisterende fjelldokken på Haakonsvern.

— Vi har bedt om å få utredet bygging av dokk på et helt annet sted inne på marinebasen, nærmere selve verkstedet, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til Bergens Tidende.

Kostnadsøkning

Siden ny tørrdokk kom med i Stoltenberg-regjeringens budsjett, har det vært arbeidet med å kvalitetssikre kostnadsrammene. Forsvarsministeren orienterte for noen uker siden Stortinget om at dokken kan bli inntil ca. 25 prosent dyrere enn først antatt.

— I de siste kalkylene opererer vi med minimum 333 millioner kroner for ny tørrdokk til de nye fregattene. Worst casetallene våre ligger på 381 millioner. Det er femti prosent sjanse for at vi havner på det laveste tallet, sier Strøm-Erichsen.

Den opprinnelige kostnadsrammen var anslått til mellom 284 og 314 millioner kroner, alt etter hvordan man regnet.

Vurderte flytedokk

Forsvarsdepartementet har også vurdert muligheten for å bygge flytedokk istedenfor tørrdokk. Dette alternativet er nå forlatt.

— Har de økte kostnadene ved å bygge tørrdokk fått regjeringen til å realitetsbehandle saken på ny?

— Prinsippavgjørelsen om å bygge dokk er ikke rokket ved. Vi vurderer det fortsatt som mer hensiktsmessig å bygge dokken enn å sette vedlikeholdsoppdragene for de nye fregattene ut til private verft. Jeg vil likevel presisere at Sjøforsvaret selv med ny dokk vil være avhengig av å få løst oppgaver hos den private verftsindustrien, sier forsvarsminister Strøm-Erichsen.

Utsatt svarfrist

Forsvarsdepartementet fortsetter øvelsene med å regne på om en helt ny dokk blir billigere enn å utvide den eksisterende.

— Hvis vi bygger ny, er det fremdeles et krav at den får tak over seg, sier Strøm-Erichsen.

Anbudsvinneren hadde opprinnelig gitt Forsvarsdepartementet frist ut året med å bestille oppdraget. Departementet har fått utvidet fristen med en måned.

— Innen 31. januar må vi derfor bestemme oss, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Går ut over andre ting

Regjeringen har foreløpig bare bevilget startkapital til tørrdokken. Resten av finansieringen må hovedsakelig skje over 2007-budsjettet. Forsvaret kan ikke regne med tilleggsbevilgninger.

— Merutgiftene til dokken må hentes fra Forsvarets ordinære investeringsbudsjett, sier Strøm-Erichsen.

Det betyr mindre penger til andre forsvarsinvesteringer.

— Men dokken er viktig for driften av Sjøfartøyets fartøyer, understreker Anne-Grete Strøm-Erichsen.