— Jeg vil sette i gang en utredning av gratis ferge. Vi vil og se på rabattsystemet som et første steg, sier Navarsete til TV 2.

Hun vil foreløpig ikke si hvilke strekninger som er aktuelle, men viser til erfaringer fra Sverige, der det ikke koster noe å ta riksveiferjene.

Gratis ferjestrekninger var en av sakene Senterpartiet løftet fram i valgkampen.