Oslo Lufthavn Gardermoen skjerpet i går bagasjekontrollen betydelig. Fra nå av skal både innsjekket bagasje og håndbagasje kontrolleres både på innenriks— og utenriksruter.

Nytt regelverk

— 1. januar 2003 innføres et nytt regelverk som påbyr kontroll med all bagasje som skal ut av landet. Nå vurderer vi om dette regelverket skal fremskyndes ved alle norske flyplasser, sier underdirektør i Luftfartstilsynet, Arne Paulsen.

Han legger til at sjekk av all bagasje på flyturer innenlands også kan bli en realitet på Flesland.

— Hvilke praktiske konsekvenser dette får, er ikke klart. Manuell sjekk kan være aktuelt, forteller Paulsen.