Det kom frem i retten i ettermiddag.

— Dette er ikke avklart ennå. Vi tar stilling til det senere i dag, sa Gabrielsen.

Spørsmålet ble aktuelt da dommer Gunnar Torkildsen ville ha en vurdering av faren for eventuell gjentakelse.

— Personlighetsforstyrrelsen til Tornd Ramsland er konstant, sa psykiater Jon Geir Høyersten, men ville ikke uttale seg mer om gjentakelsesfare gitt at Ramsland blir kjent skyldig.

Forvaring kan gis der hvor retten tror det er fare for nye, alvorlige forbrytelser, og innebærer at en løslatelse skal vurderes rettslig når soningen er ferdig.