— Politivedtektene slår fast at det er forbud mot forsøpling. I byer som ofte blir trukket frem som forbilder når det gjelder bossløsninger, ilegges det bøter, sier byråd Nils Arild Johnsen.

Men han legger til at politiet kanskje vil ha problemer med å følge opp anmeldelser og bøter. Johnsen er imidlertid av den klare oppfatning at det virker oppdragende på folk flest, at det blir fokusert på bossproblemene.

— Kommunen oppfordrer huseiere til å gå foran med et godt eksempel, sier Johnsen. Blant planlagte utspill er å kalle inn Bergen Huseierforening til et møte, for å drøfte felles utfordringer.