— I denne saken mener vi selgeren har opptrådt grovt uaktsomt når de har holdt tilbake og gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Derfor er ikke reklamasjonsfristen viktig, sier Cathrine Murstad. Hun representerte flere av saksøkerne i tingretten tidligere denne måneden.

Bergen Bolig og Byfornyelse ønsker ikke å kommentere saken, og viser videre til kommuneadvokat Helge Strand. Han viser videre til advokat Benedicte Hordnes, som førte saken i tingretten.

— Vi mener retten ikke har vurdert bevisene riktig i denne saken, sier hun.

Kommunen solgte de fem leilighetene i bygget for 3,4 millioner. Nå har de betalt 2,4 millioner i erstatning og saksom-kostninger. Dermed mener advokaten at beboerne har fått godt betalt. – Noen av leilighetene ble kjøpt for 475.000 kroner. De er tilkjent over 300.000 kroner, og sitter igjen med en bedre leilighet enn de kjøpte, sier Hordnes, og legger til:

— Hadde saken vært mot en privat selger, og ikke kommunen, tror jeg resultatet kunne blitt et annet. Men om saken skal ankes, er opp til byrådet, sier Hordnes.

De vil trolig avgjøre saken neste uke. – Saken har vært en påkjenning lenge. Vi får bare håpe de ikke anker, sier Sigrid Rasmussen.