Etter at det ble klart at alle Hatlestad-ofrene trekker seg fra byggeprosjektet på Kaland gård, har det kommet reaksjoner fra mange hold.

Hordaland Bondelag og Bergen Bondelag krever blant annet at byggevedtaket på Kaland gård trekkes fordi forutsetningene for byggevedtaket er borte.

Bergen kommune vil nå gå gjennom dette byggevedtaket på nytt.

— Premissene for denne reguleringsplanen var at det var Hatlestad-beboere som skulle bygge på Kaland gård. Vi vil nå se om premissene for byggevedtaket er falt bort, sier byråd Lisbeth Iversen.

Måtte megle

Politikere i Bergen kommune har prøvd å finne erstatningstomter for Hatlestad-ofrene. Men fagetaten i kommunen og Fylkesmannen i Hordaland var negative til planen for Kaland gård. De mente at planen ville ødelegge for områdets videre landbruksområde og grøntområde.

Det endte opp med at politikere i kommunen og Fylkesmannens miljøvernavdeling måtte i meglingsmøte før reguleringsplanen endelig var på plass.

— Fylkesmannen var veldig opptatt av at kommunen kunne dokumentere med navn hvem fra Hatlestad-raset som skulle bygge på Kaland gård. Det var viktig for at Fylkesmannen skulle frafalle innsigelsene sine mot å åpne tomten for boliger, sier byråd Lisbeth Iversen.

Klare premisser

I reguleringsplanen for Kaland gård fra mai 2007 står det: «Utgangspunktet for prosjektet er grunneiers ønske om å tilby erstatningstomter til beboerne som mistet hjemmene sine i rasulykken ved Hatlestad terrasse».

Det samme har grunneieren, Hans Kristian Lund, argumentert med i et planforslag laget av grunneierens arkitektkontor.

Advokaten til grunneier, Ståle Eeg Nielsen, ønsker ikke å kommentere saken. Men onsdag denne uken sendte han en e-post til kommunen hvor han gjennomgår utviklingen i saken.

«I all beskjedenhet tillater jeg meg å understreke at det er bedre med et slikt notat enn en fragmentarisk og tilfeldig eksponering av ulike ”synsere” som pressen gjerne forholder seg til. Saken er svært alvorlig for alle den angår og jeg legger til grunn at en ser frem til en løsning som gagner alle parter».

— Jeg kan bekrefte at jeg har sendt en e-post til kommunen for å formidle grunneiers syn på saken, sier Eeg Nielsen til bt.no.

Skylder på Fylkesmannen

I e-posten skriver han at en av årsakene til at Hatlestad-beboerne har trukket seg, er at det ble for usikkert rent tidsmessig i forhold til beboernes forsikringsavtaler.

En annen årsak han trekker frem, er at Fylkesmannen krevde at 15 boenheter ble redusert til ti, og at tomteprisen derfor økte fra cirka en million til 1,5 millioner kroner. Dette førte også til at grunneier måtte lage en ny plan, noe som igjen tok tid.

— Det faller på sin egen urimelighet. Slike reguleringsprosesser tar også lang tid. Dette var også et vedtak som Fylkesmannen i utgangspunktet var negativ til, sier Berit Karin Rystad ved Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland.

Rystad sier at en slik prosess ikke kunne gått raskere.

— En kan forvente at det går så lang tid når det gjelder areal som ikke er lagt ut som byggeområde i overordnet plan, som kommuneplanen. Det går også lang tid når planen skal gjennom flere instanser. Men jeg har forståelse for at det kan oppleves som lang tid for Hatlestad-beboerne, sier hun.

Vunnet i lotto

Rystad tror heller ikke at tomten hadde blitt omregulert uten Hatlestad-beboerne.

— Grunneier på Kaland gård har vunnet i lotto i og med at han har fått omgjort tomten til byggeareal. Men dette er en tapt sak for oss. Dette området ble omregulert til boliger, og det er dessverre ikke noe mer vi kan gjøre, sier Rystad.

I e-posten fra advokaten til kommunene står det også: «Jeg understreker at det vil være aldeles uriktig å la seg «dirigere» av nå diverse utspill som presenteres i BT, senest fra Bondelaget. Skulle Bondelaget ha noen troverdighet i saken, måtte dette ha gjort gjeldende sin motstand mot omdisponering av «jordbruksarealet» for 5 år siden – ikke nå».

— Det er jo litt merkelig og ikke særlig betryggende at advokat Ståle Eeg Nielsen, som representerer grunneier, tydeligvis ikke kan ha satt seg ordentlig inn i saken. Dersom han leser sakspapirene, kan han se at Hordaland Bondelag uttalte seg i brevs form under høringen 01.11.06, sier Maria Makloufi Skjold i Hordaland Bondelag.

Svar til advokat

Etter å ha lest gjennom e-posten til advokat Eeg Nielsen, skriver byrådsleder Monica Mæland følgende:

«Reguleringssaken ble sterkt prioritert fra kommunens side og ville tatt betydelig kortere tid, dersom KMBY (Komité for miljø og byutvikling) hadde fulgt byrådets innstilling og ikke utvide planen fra 10 til 15 boliger på oppfordring fra tiltakshaver... Kommunen har imidlertid ikke nå noen sak til behandling vedrørende dette så vidt jeg vet».

— Vi vil komme tilbake med svar på hva vi vil gjøre når vi har gjennomgått saken, sier byråd Iversen til bt.no.

Advokat Eeg Nielsen sier at de fortsetter arbeidet og påpeker på ny, slik han gjorde på bt.no søndag, at Hatlestad-beboerne vil få et fornyet tilbud når tomtene er klare for salg.