Det fortalte prorektor Berit Rokne da hun i dag holdt innlegg for politikere, ansatte i hjelpeapparatet og andre interesserte på et seminar om rusomsorgen i Bergen.

Fire naboer til Nygårdsparken, blant dem Universitetet i Bergen, var invitert for å fortelle om sin opplevelse av å ha et åpent narkotikamarked vegg i vegg.

Ansatte blir sykmeldte

— Området har kontinuerlig gjennomgangstrafikk av rusede personer, toaletter brukes som sprøyterom, det omsettes sex i Muséhagen, ansatte og studenter opplever truende atferd. Da jeg ba våre ansatte om eksempler på konsekvenser, var en av tilbakemeldingene at ansatte er blitt sykmeldte fordi de er redde og synes situasjonen er utrivelig, sa Rokne i sitt innlegg.

Hun understreker at hun ikke har noen tall på hvor mange som skal ha blitt sykmeldt av slike årsaker.

— Men det er ingen tvil om at mange ansatte daglig opplever ubehagelige situasjoner, og at det gjør noe med dem, sier Rokne.

Nå har universitetet satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan utdanningsinstitusjonen i fremtiden skal forholde seg til naboene i parken.

Innbrudd

Frem til oktober i fjor hadde UiB anmeldt 32 innbrudd i sine bygninger.

— Vi spør oss om grensen er nådd for hva vi kan kompensere for med vakthold. Arbeidsgruppen skal vurdere i hvilken grad UiB kan fortsette å være et åpent universitet, slik vi helst vil. Vi har gamle bygninger, med mange kroker og trappeganger hvor det er lett å gjemme seg unna. Huset der jeg har mitt kontor, har for eksempel åpne dører i arbeidstiden. Nå må vi vurdere om vi skal kreve nøkkelkort ved absolutt alle inngangsdører, sier Rokne.

Rammer omdømmet

Hun mener situasjonen i parken rammer både universitetets og byens omdømme.

— Vi får stadig gjester fra hele verden, og det er ikke så kjekt å ta dem med opp på høyden alltid, sa Rokne.

UiB bruker mye ressurser på vakthold, men opplever likevel episoder som da de skulle reparere løse heller utenfor realfagsbygget:

— Da de løse hellene ble fjernet, fant vi lagre av narkotika, fortalte Rokne.

- Tragisk ruskultur

Journalist Frode Bjerkestrand har vært opptatt av rusproblemene i Nygårdsparken i 12 år. Han er også nær nabo til parken.

— Nygårdsparken er blitt et symbol på alt som har gått galt i bergensk ruspolitikk. En tragisk ruskultur har fått utvikle seg gjennom svært mange år, sa Bjerkestrand til seminardeltakerne.

— Fraværet av handling har ført til at handel og helseproblemer har økt kraftig. Hvilken signaleffekt gir det at kjøp og salg får foregå fritt og uhindret, og at 14-åringer kan gå til grunne i parken, spurte Bjerkestrand med klar adresse til politikere og politi.

— De fremste ofrene er ikke oss naboer, men rusbrukerne selv.

- Bomiljøet forverret

Også Asle Wingsternes, tidligere leder i Bergenhus bydelsstyre og tidligere nabo til parken, understreket at situasjonen har forverret seg i Nygårdsparken - både når det gjelder kriminalitet, dopsalg, rekruttering og synlighet.

— Listen for å gå inn i parken for yngre brukere har senket seg betraktelig, sa han.

Også bomiljøet rundt parken er blitt forverret, og Wingsternes etterlyste reelle tiltak for å få bukt med rusproblematikken i Nygårdsparken. Han ga Helse- og sosialkomiteen, som arrangerer russeminaret, en hjemmelekse.

— Hvilke målsettinger har vi for parken? Hvilke strategiske grep vil vi ta - og hvilke tiltak prioriterer vi å sette i gang nå?

NABO: Journalist Frode Bjerkestrand har vært opptatt av rusproblemene i Nygårdsparken i 12 år. Han er også nær nabo til parken. FOTO: Tor Høvik