INGVILD TENNFJORD

Tom Endresen er psykiatrisk sykepleier og har jobbet på Sandviken sykehus i seks år. Han opplever at personell som er innleid fra vikarbyråer tjener mellom 30.000 og 50.000 kroner mer enn ham, uavhengig av ansiennitet og kompetanse.

— Det blir for drøyt når det i tillegg er vi som må lære dem opp i jobben. Det er urettferdig. Jeg trives veldig godt på avdelingen og hadde tenkt å bli her lenge. Nå må jeg revurdere det, sier Endresen.

Foreløpig er det ikke gjort bruk av vikarer på korttidsavdelingen der han jobber, men den innleide arbeidskraften vil snart bli brukt også der.

— Nå planlegger jeg og flere andre å sende et samlet lønnskrav til ledelsen, sier Endresen.

Flere er opprørte

Direktør Kjell Håland ved Sandviken sykehus hevder at han prøver å unngå bruk av vikartjenester.

— Vi ønsker å få lønns- og arbeidsforhold som gjør at vi klarer å rekruttere flere sykepleiere. Lenge hadde vi et ekstratillegg for våre ansatte, men nå er også det spist opp av tarifforhandlingene, sier Håland. Til nå blir fem vikarer brukt på avdelingen. Det er ikke utelukket at de blir flere.

På avdelingen der Tom Endresen jobber er mange opprørte over det de oppfatter som urettferdige lønnsforskjeller.

— Det som er trist er at lønnsutgiftene de bruker på vikarene kunne fått alle de faste ansatte opp noen lønnstrinn. Men det blir nok ikke gjort det heller, sier Endresen.