Det var svært høy temperatur oppunder taket i lagerhallen under brannen torsdag.Trolig nådde temperaturen 600 grader.

Vurdere å rive bygget

— Det vil bli avklart i løpet av kort tid om vi fortsatt kan bruke lagerbygningen for restavfall, eller om vi må rive bygget, sier Tina Skudal, kommunikasjonsrådgiver i BIR AS.

BIR frykter at bygget er blitt ustabilt.

— Brannen kan ha skadet betongen og stålbjelkene i bygget, sier hun.

Ukjent brannårsak

Det var en BIR-ansatt som varslet om brannen i 15-tiden torsdag. Flammene hadde da godt tak i restavfallet i lagerbygningen.

— Vi holder på å rydde opp på anlegget nå og går gjennom bosset som brant for å undersøke hva som kan ha forårsaket brannen. Det er for tidlig å konkludere, sier kommunikasjonsrådgiveren i BIR.

Full drift over helgen

— Heldigvis har flere andre avfallsselskaper tilbudt seg å hjelpe oss, om det viser seg at vi har behov for å lagre avfall andre steder enn i hallen der det brant, sier Skudal.

BRENT AVFALL: Restavfallet ligger i en haug på anleggsområdet.
OVE SJØSTRØM

Brannskadene er ikke så omfattende i selve sorteringsanlegget, ifølge BIR, men det er en del vannskader og opprydding som må gjøres.

— Det ser ut som om vi må trekke nye el-kabler fra hovedtavlen og inn til papirsorteringsanlegget. Arbeidet pågår nå og fortsetter gjennom helgen. Om alt går vår vei kan vi starte opp sorteringsanlegget rett over helgen, sier hun.

STORE SKADER: - Det vil bli avklart i løpet i løpet av kort tid om vi fortsatt kan bruke lagerbygningen for restavfall, eller om vi må rive bygget, sier Tina Skudal, kommunikasjonsrådgiver i BIR AS.
OVE SJØSTRØM