— Når et slikt arbeidsdokument blir lekket til pressen, og brukt i en slik feilaktig sammenheng, ser vi på det som svært alvorlig. Saken vil få følger, og kan bli politianmeldt, sier byrådsleder Monica Mæland.

- Aldri behandlet

Hun reagerer på at BA lørdag presenterte det avisen kalte «Den hemmelige kuttlisten», som ifølge avisens journalister var klippet ut av oppgavemeldingen som finansbyråd Liv Røssland la frem torsdag.

— Dette dokumentet har aldri vært en del av meldingen, og har aldri vært behandlet verken på byråds- eller kommunaldirektørnivå, sier Mæland.

Etter oppslaget har kommunen prøvd å finne ut hva slags dokument det dreier seg om, og har kommet frem til at det er et dokument laget av en saksbehandler basert på innspill om mulige besparelser fra ulike avdelinger.

— Dette dokumentet har han hatt lagret på sin egen maskin som et rent arbeidsdokument. Det er ikke mangfoldiggjort, sier Mæland.

Samtidig har byrådet full tillit til saksbehandleren det er snakk om.

Flere lekkasjer

- Betyr det at dere tror noen har vært inne på maskinen hans?

— Jeg vil ikke spekulere i sånt. Men det er alvorlig når dokumenter som er unntatt offentlighet tilflyter omverdenen. Vi har inntrykk av at det har vært flere slike lekkasjer i det siste.

- Hva tenker du på da?

— Noen ganger har jeg lest ting i avisen som i hvert fall ikke stammer fra byrådet. Mer konkret kan jeg ikke være.

- Men her dreier det seg om et arbeidsdokument som er et sammendrag av hvor det er mulig å kutte utgifter og øke inntekter. Er ikke det er relevant dokument for offentligheten og bystyrepolitikerne når de skal diskutere kommuneøkonomien?

— Vi ville ha en prinsipiell debatt om kommunens oppgaver, ikke en kuttliste. Slike lister lages hvert år i forbindelse med budsjetter, men det betyr ikke at de er hemmelige eller mystiske av den grunn, sier Mæland.

For å avmystifisere dokumentet, har hun bestemt at det skal offentliggjøres i sin helhet. Les hele dokumentet her (PDF-fil).