For hver dag fiskehandlerne ignorerer Mattilsynets vedtak om å senke temperaturen i kjølediskene, må de ut med 500 kroner.

Etter gårsdagens inspeksjon på Torget, kunne Mattilsynet konstatere at fisk og baguetter fortsatt oppbevares for varmt i bodene. Nå vurderer Mattilsynet å øke dagboten for å få fiskehandlerne til å reagere.

– Hvis det er sånn at fiskehandlerne bare innkalkulerer dagboten og fortsetter som før, kan det hende vi må øke boten, sier fungerende distriktsjef i Mattilsynet, Åse Bech til BT.

Mattilsynet beregner størrelsen på dagbøtene fra gang til gang, og Bech innrømmer at de kanskje kan ha vært litt for snille denne gangen.

– En totalvurdering av brudd på Mattilsynets regler og risiko for matforgiftning danner grunnlaget for hva vi setter som bot. Det har ikke vært meldt om tilfeller av matforgiftning på Torget hittil – hadde det vært det, ville saken vært annerledes, sier Bech.

– Torget er en spesiell plass i Bergen med lange tradisjoner, og vi prøver i det lengste å kunne holde det åpent, legger hun til.

Enkelte kjøleboder på torget målte hele 23 grader i går.

– I utgangspunktet er det ikke helsefarlig å spise baguetter som har vært oppbevart i 23 grader, men ved tilfeller av dårlig håndhygiene og lignende, kan matforgiftning spre seg raskt i slik varme, sier Bech.

To av aktørene på Torget har gitt signaler til Mattilsynet om at situasjonen skal være i orden allerede i dag.

– Aktørene må gi beskjed til oss når forholdene rettes opp. Vi fortsetter å følge med, avslutter Bech.

FOR VARMT: Kontrollørene Monika Røskaft og Guri Aanderud fra Mattilsynet undersøkte om fiskehandlerne hadde klart å forbedre nedkjølingen av varene på Torget. Resultatet var nedslående. Fiskehandler Tom Rørnes (til høyre) skyldte på varmen og manglende tekniske installasjoner.
Skodvin, Helge