Tilskuddet Akasia har mottatt har gjort det attraktivt å ta inn flere barn, men når tilskuddet på ca 1,8 millioner kroner forsvinner, kan de ikke lenger drive flere av de små nærbarnehagene, sier barnehagesjef Edle Damm i Akasia til BA.

De fem barnehagene som sliter mest økonomisk, er ifølge BA Arna kyrkjelyd barnehage, Laksevåg Kirkes barnehage, Sandviken, Landås— og Domkirken barnehage. Akasia tilbyr totalt 1250 barnehageplasser i Bergen fordelt på 17 barnehager.

Byrådet vil ikke lenger gi ekstra tilskudd til private barnehager for nye barn som får plass i januar. Verken Kidsa, Akasia eller Espira vil ta inn nye barn i januar på grunnen av byrådets kutt.

- Kjøpers marked

— Tilskuddet har gjort det attraktivt for oss ta inn flere barn. Dette har også ført til at ventetiden på barnehageplass har blitt kortere. Når vi ikke får tilskuddet, vil vi heller ikke ha økonomi til å ta imot nye barn i januar på grunn av økte personal- og driftskostnader. Uten tilskudd har vi heller ikke nok penger til å drive våre små nærbarnehager. I dag går vi med underskudd i flere av våre små barnehager, sier Damm til BA.

Nylig avgått barnehagebyråd Harald Victor Hove har tidligere uttalt til BT at han mener barnehagene ikke kan forvente ekstra kommunale midler når det enkelte steder er en overflod av barnehageplasser.

- Det har lenge vært mye penger i barnehagesektoren, men det kan ingen forvente i fremtiden. Nå er det kjøpers marked, der foreldre kan velge hvor de vil ha barna. Vi skal ikke overføre penger direkte til barnehageeiernes bunnlinje, sa Hove til BT i september i år.

— Ikke kommunens oppgave

Barnehagebyråd Harald Hove sier til BA at han ser verdien i nærbarnehager, men mener det ikke kommunes oppgave å gi privat barnehager «kunstig åndedrett» dersom ikke barnehagen har livets rett.

— En løsning for de private barnehagene er å gå til foreldrene å spørre om økt foreldrebetaling. En annen idé er å slå sammen enheter. Jeg ser også at nedleggelser av små barnehager kan føre til utfordringer når det gjelder antall barnehageplasser, så dette må vi se nærmere på i den kommende barnehagebruksplanen, sier Hove til BA.