Styreleder Terje Steen Edvardsen understreker at nedleggingsvarselet ikke er en tom trussel:

— Utspillet er helt reelt. Vi kan ikke drive et stort sykehus på ideell basis med de rammebetingelser som foreligger i dag, sier Edvardsen til bt.no.

- Vurderer å legge ned

Styret for Haraldsplass Diakonale Sykehus krever rammebetingelser og avklaringer for fremtiden fra Helse Vest snarest, eventuelt at Helse Vest tar initiativ til å overta virksomheten.

Sykehuset må ha en avklaring innen 1. april. Like over påske er det planlagt et styremøte. Da vil styret vite hva de har å forholde seg til.

— Vi har ikke budsjett og driver uten driftsavtale. Vi må derfor vurdere en avvikling dersom situasjonen ikke endrer seg.

Edvardsen venter nå på et utspill fra Helse Vest, som har forsørgeransvaret for sykehusene i distriktet.

Skjevfordeling

— Så langt har det vært mye dialog og ingen avklaring. Vi er selvsagt klar over at Helse Vest blir skjevfordelt i forholdt til andre helseregioner. Her vest er vi på en måte mindre verdt enn i resten av landet. Dette er et problem for alle sykehusene i helseregionen.

I løpet av dagen ble det opprettet ny kontakt mellom partene. Nå har ledelsen for Haraldsplass og Helse Vest-toppene avtalt et møte allerede i kveld klokken 18.

Edvardsen er veldig stolt over den jobben som ledelsen og de ansatte gjør i møte med pasientene.

— Videre er jeg stolt over den gode måten skattebetalernes midler blir forvaltet. Haraldsplass er et av de mest kostnadseffektive sykehus i landet. Det er et paradoks at vi står i fare for å måtte legge ned, sier Edvardsen.

Eieren sa nei

På den ekstraordinære generalforsamlingen i Haraldsplass Diakonale Sykehus AS tirsdag 24. februar sa eieren, Stiftelsen Bergen Diakonissehjem, nei til å skyte inn ytterligere 10 millioner kroner for drive offentlig helsevesen.

— Haraldsplass ønsker fortsatt å drive sykehus i tråd med Regjeringens og Stortingets intensjoner med sykehusreformen, men da må forutsetningene være til stede, understreker styret.

Sykehuset hevder de trenger følgende avklaringer for fortsatt drift:

  • Bedre økonomiske rammevilkår.
  • Økonomisk oppgjør i forbindelse med overgangen fra fylkeskommunalt til statlig ansvar for spesialisthelsetjenesten (sykehusene).
  • Helse Vest sine fremtidige intensjoner med Haraldsplass.

Økonomiske rammevilkår

Styret viser til at Haraldsplass er et av de mest kostnadseffektive sykehusene i landet. De avviste tirsdag utkast til avtale fra Helse Vest for 2004 fordi det mangler 10 millioner kroner for å få balanse i driften. Styret mener at det offentlige ikke kan pålegge en privat ideell aktør å gå med betydelige underskudd gjennom denne type betingelser/avtaler.

NEDLEGGINGSTRUET: Haraldsplass sykehus er truet av nedlegging. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ