Det er Universitetet i Bergen som eier Studentsenteret. Eiendomsavdelingen ser med fortvilelse på den økte narkotrafikken i bygget.

— Dette er dessverre et problem vi har slitt med i mange år, mye på grunn av beliggenheten vår. Det er en av grunnene til at vi har leid inn vektere fra Securitas til å patruljere universitetsområdet, sier eiendomsdirektør Martha Knappskog Skauge til BT.

Hun forteller at det kan bli aktuelt å lå-se toalettene på Studentsenteret for andre brukere enn studenter og ansatte.

— De nye ID-kortene våre gir oss mu-lighet til å regulere hvilke bygg og om-råder studenter og ansatte skal ha tilgang til. Vi kommer nok også til å diskutere en slik løsning for toalettene på Studentsenteret, sier Skauge.