Rodem vil ikke svare på hva han mener er galt, men sier at selskapet nå vil gå gjennom det samme materialet Kredittilsynet har gjort. Deretter, sier han, vil de bestemme seg for hva de gjør.

Ingen i Notar i Bergen ville svare på spørsmål i går, og viste isteden til Rodem.

Regler for alle

— Dette forteller at vi jobber med mennesker. Alle kan gjøre en feil, sier han.

— Hvordan kan dere hindre at dette skjer igjen?

— Vi vil gå kraftig til verks og gå opp linjene en gang til når det gjelder reglene våre, og håpe at alle etterlever dem.

— Notar har svært få utdannede eiendomsmeglere. Hvilken innvirkning tror du det kan ha hatt på det som er skjedd her?

— Reglene gjelder for alle. Dette kunne godt ha skjedd selv om alle var statsautoriserte eiendomsmeglere. Dette handler om mennesker, ikke maskiner.

— Hva betyr dette for de andre Notar-kontorene?

— Vi har helt klare rutiner på hvordan slike forhold skal håndteres. Kontrollrutinene er i utgangspunktet klare, men vi vil gå gjennom opplæringen av de ansatte på nytt, sier Rodem.

— Hva betyr dette for Notar som merkenavn?

— Vi ser på dette som alvorlig. Men nå er det viktigste å ivareta de ansatte og kundene.

Rodem vil ikke kommentere opplysningene om at meglere og Notar i Bergen har delt overskuddet ved videresalg.

— Hvilken tillit har dere til Notar i Bergen?

— Slik saken står nå, vil jeg ikke kommentere det. Det jeg kan si er at vi har et sett med regler og de må gjelde for alle. Vi ser svært alvorlig på dette, sier han.

- Mangler utdanning

Direktør Finn Tveter i Norges Eiendomsmeglerforbund sier at saken svekker tilliten til bransjen.

— Men det er tross alt bra at Kredittilsynet avdekker slike saker, sier han.

Notar er ikke medlem i bransjeforeningen, og er derfor heller ikke bundet av de etiske reglene til forbundet. Kjeden har egne regler, som tilsvarer forbundets.

— Hva tror du hadde vært utfallet dersom alle ved Notars kontorer hadde vært statsautoriserte eiendomsmeglere?

— Jeg kan ikke si at noe som dette aldri ville skjedd, det finnes brukne kar overalt. Men det er mye større sjanse for at folk som er utdannet som eiendomsmeglere har et bedre forhold til slike spørsmål, sier han.

KRØLL MED EIENDOM: Bergens Tidende har fulgt eiendomsmeglerne gjennom en rekke artikler i 2005, og har blant annet skrevet omlokkepriser, dyre meglere og boligspekulasjon blant meglere.